Gelderland Werkt!

Tot 2020 investeren we €100 miljoen in de economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en duurzame banen. We zijn ambitieus. Gelderland moet de eerste afvalloze provincie en de derde industrie van Nederland worden. We willen daarvoor ieder talent benutten, want een slimme economie heeft slimme mensen nodig.

Economie van de toekomst

In het beleidskader ‘Werken aan de economie van de toekomst’ (PDF 14 MB)  hebben we onze ambities voor de Gelderse economie vastgelegd. Er is ook een publieksversie waarin u een samenvatting en praktijkvoorbeelden vindt. Begin 2018 verscheen het rapport De kracht van de Gelderse maakindustrie (PDF 2,7 MB).  Dit rapport laat zien dat Gelderland een krachtige maakindustrie heeft die zich opvallend goed ontwikkelt. De banengroei in de maakindustrie was in de periode 2008 – 2017 maar liefst 25%. De Gelderse maakindustrie is een stabiele bron van werk, inkomen en innovatie voor de provincie.

Bedrijven op weg helpen naar groene industrie

De industrie verandert door robotisering, digitalisering en 3D-printing. De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe digitale technologieën en het zo lang mogelijk (her-)gebruiken van grondstoffen. In Oost-Nederland hebben ondernemers, onderwijs en overheden de handen ineen geslagen om de industrie schoner en slimmer te maken. U leest er meer over in de industrieagenda BOOST. In de notitie ‘Weg met de wegwerpeconomie’ (PDF 8,8 MB)  laten we zien hoe we als provincie investeren in een economie zonder afval. Twee jaar na de start is een overzicht van resultaten (PDF 1,3 MB) tot nu toe gemaakt. In dit digitale magazine 'Het roer moet om!' treft u een aantal prachtige circulaire voorbeelden aan. RCT Gelderland helpt Gelderse ondernemers met hun innovaties door hen in contact te brengen met andere ondernemers en met kennisinstellingen, lees hier meer over op de website van RCTGelderland.

Talenten benutten in onderwijs en arbeidsmarkt

Een slimme economie heeft slimme mensen nodig op alle niveau’s. Het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel op MBO niveau. We willen meer (vak)mensen opleiden voor het werk van de toekomst. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. 

Feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt:

Op het platform onderwijs en arbeidsmarkt kunt u mee praten over dit onderwerp en sprekende praktijkvoorbeelden vinden.

Groeiende bedrijven ondersteunen

Voor investeringen kunnen ondernemers aankloppen bij de bank, maar soms vindt die de investering te risicovol. Dan kan de ondernemer terecht bij de ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel, Oost NL. Speciaal voor Gelderse MKB-ondernemers die willen investeren in de groei van hun bedrijf hebben we de ‘Groeiversneller’ ontwikkeld. Via Oost NL kunnen ondernemers vouchers en leningen aanvragen om van start tot verdere groei in hun bedrijf te investeren.

We willen zoveel mogelijk bedrijven laten profiteren van het geld dat in Europa beschikbaar is. Hiervoor investeren wij in Europese programma’s, zoals OP-Oost/EFRO en Interreg. In 10 jaar tijd heeft dit gezorgd voor ruim 500 miljoen aan investeringen in Oost-Nederland.

Juiste bedrijf op de juiste plek

Gelderland geeft bedrijven de ruimte om de ondernemen. We leggen de rode loper uit voor bedrijven die willen groeien of zich in de regio willen vestigen. We zorgen voor een evenwichtig aanbod van bedrijventerreinen met het juiste bedrijf op de juiste plek. Voor het ene bedrijf is dat een plek aan de A15, voor de ander een plek op de Novio Tech Campus. Lees meer over het vestigen van een bedrijf in Gelderland.

Economie zonder Grenzen

Als een bedrijf wil groeien moet het nieuwe markten opzoeken. Als grensprovincie liggen er volop kansen in Gelderland voor bedrijven die hun grenzen willen verleggen. Gelderland is de poort naar Europa. Het verbindt de Randstad met het Ruhrgebied over spoor, weg en water. De nieuwe zijderoute naar China opent nieuwe afzetmarkten in Azie. We helpen bedrijven meer te exporteren en toegang te geven tot nieuwe markten. Speciaal voor dit doel is het programma GO4EXPORT ontwikkeld. We maken deel uit van Europese netwerken en onderhouden nauwe handelsrelaties met China. Sinds 2016 heeft Gelderland een permanente vertegenwoordiger in Düsseldorf. Lees de folder Die Provinz Gelderland in Zahlen und Fakten (PDF 2,7 MB) en Facts and Figures of the Province of Gelderland (PDF 2,8 MB).

Lees meer en praat mee over de internationalisering van de Gelderse economie op het platform International.

Econometer

De Gelderse Econometer (PDF 2MB) is een kwartaaldocument, waarin de economische situatie van Gelderland wordt weergegeven.