Verkeersbesluit

Het college van Gedeputeerde Staten wil de maximumsnelheid op de provinciale autosnelwegen A326 en A348 verlagen tussen 6.00 en 19.00 uur. Deze snelheidsverlaging leidt tot minder stikstofdepositie, waardoor de natuur herstelt in Gelderland.

A326 en A348

Het gaat om de provinciale A326 van knooppunt Bankhoef (A50) naar Wijchen (Palkerplein) en de A348 van Velperbroek (A12) naar Dieren (N348). Op de provinciale A325 geldt tussen 6.00-19.00 uur al een snelheidsverlaging. Daarvoor is al eerder een verkeersbesluit genomen.

Verkeersbesluit

Bekijk het volledige verkeersbesluit.

Gelderse Maatregelen Stikstof

Het verlagen van de snelheid op de provinciale snelwegen is onderdeel van het Gelderse Maatregelen Stikstof. Het sluit aan bij de maatregelen van het Rijk om tussen 6.00 en 19.00 uur de snelheid op autosnelwegen te verlagen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.