N848: Vuren - Leerdam

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over N848: Vuren - Leerdam.

In het najaar van 2021 zijn we gestart met groot onderhoud aan de N848 tussen Vuren en Leerdam. In het voorjaar van 2022 gaan we verder met deze werkzaamheden.
We vervangen het asfalt waar nodig. Een groot deel van de N848 heeft nog asfalt in goede staat. Dit deel sealen we om de levensduur te verlengen. Daarnaast passen we de weg op een aantal punten aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

We vervangen het asfalt waar dat moet en maken nieuwe voorsorteervakken voor verkeer richting knooppunten Deil en Gorinchem (A15). Daarnaast vervangen we de oude verkeerslichten bij de op- en afritten van de A15. We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen.

Fases 1 tot en met 3: uitgesteld naar 28 maart tot en met 20 mei 2022

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) raken ook het wegenonderhoud. De planning voor het groot onderhoud verloopt daardoor ook anders dan gepland. Fase 4 hebben we in het najaar van 2021 uitgevoerd. Fasen 1 tot en met 3 volgen 28 maart tot en met 20 mei 2022.

De planning liep anders doordat in deze tijd de levertijden van materialen en vergunningsprocedures langer duren dan we verwachten. We konden het werk niet in de herfst/winter van 2021 uitvoeren, omdat het risico dan te groot was dat we het opnieuw moesten uitstellen door slecht winterweer. Daarom schoven wij de werkzaamheden door naar 2022. Omwonenden en bedrijven ontvangen per brief informatie over de nieuwe planning van de werkzaamheden voor de fases 1, 2 en 3.

Wat hebben we in 2021 gedaan?

In november 2021 hebben we aan de N848 tussen rotonde Zeiving en rotonde Graaf Reinaldweg (N830) het asfalt vervangen.

Wat doen we in fasen 1 tot en met 3?

Hieronder leest u welke werkzaamheden in fasen 1 tot en met 3 gaan plaatsvinden, wanneer en wat de omleiding zijn.

Documenten en links

Deze fase noemen we 1. Deze fase stond als eerste op de planning in 2021, maar is uitgesteld naar het voorjaar van 2022. In de week van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 2022 is er verkeershinder door onderhoud aan duikers en kunstwerken. In het weekend van 29 april tot en met zondag 1 mei 2022 is de brug over de Linge afgesloten in verband met onderhoud aan de brug. Tot slot sealen we het asfalt van de N848 vanaf Leerdam tot het Total tankstation bij de A15.

Omleidingsroute tijdens fase

Fase 1A

Tussen zondag 24 april en vrijdag 29 april 2022 is de weg open voor verkeer, maar weggebruikers ervaren wel verkeershinder op de N848 tussen industrieterrein Leuven en de brug over de Linge.

Fase 1B

Tussen vrijdag 6 mei (20.00 uur) en zondag 8 mei (20.00 uur) 2022 is de weg N848 tussen Nieuwe Zuiderlingedijk en de brug over de Linge afgesloten. Het verkeer tussen Leerdam en Vuren wordt dan omgeleid via de N327, A2 en A15. Verkeer vanuit Asperen en Heukelum richting Leerdam wordt omgeleid via de Nieuwe Zuiderlingedijk en Meerdijk.

Fase 1C

De weg is van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei 2022 in 2 delen afgesloten tussen de brug over de Linge en het Total tankstation op industrieterrein Leuven bij de A15 . Deze afsluitingen duren naar verwachting een dag en worden ingepland op basis van de weersomstandigheden. Verkeer wordt omgeleid via de A15, A2 en de N327. Verkeer voor Heukelum en Asperen is bereikbaar via de Nieuwe Zuiderlingedijk. Een reserveweek voor uitlopende werkzaamheden is tussen maandag 16 mei en vrijdag 20 mei 2022.

 

In fase 2 brengen we nieuw asfalt aan op het deel van de N848 tussen het Total tankstation en de A15. Ter hoogte van de Leuvense Kweldijk halen we de fietsoversteek weg en we vergroenen de middengeleider. De achteringang van industrieterrein Zeiving Noord wordt uitgevoerd in grasbetontegels.

Of bekijk de afbeelding op volledig formaat  (JPG 83 kB)

Tijdens deze werkzaamheden is de N848 afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg is op maandag 28 maart vanaf 05.00 uur tot en met zaterdag 2 april 2022 18.00 uur afgesloten tussen de afslag 29 Leerdam en de inrit naar het Total tankstation bij het industrieterrein Leuven. Verkeer van en naar Leerdam wordt omgeleid via de A15, A2 en N327. Landbouwverkeer wordt lokaal omgeleid via de Molenweg.

Op dinsdag 29 maart is 2022 vanaf 21.00 uur de afslag 29 Leerdam afgesloten. Dit is 1 uur later dan eerder via de omleidingskaart (zie afbeelding) is aangekondigd. Het verkeer van en naar Vuren volgt de omleiding A15, via afslagnummer 28 bij Arkel en de N830.

Tijdens deze werkzaamheden is de N848 twee weekenden afgesloten. In deze fase werken we aan de N848 ter hoogte van de A15 en de rotonde Zeiving. Op dit deel vervangen we het asfalt en we brengen een nieuw voorsorteervak aan voor verkeer richting knooppunt Deil.

Of bekijk de afbeelding op volledig formaat (JPG 80 kB)

De weg tussen de rotonde Zeiving bij Industrieterrein Zeiving en de noordelijke op- en afrit A15 is op vrijdag 8 april vanaf 20.00 uur tot zondag 10 april 20.00 uur en op vrijdag 22 april vanaf 20.00 uur tot zondag 24 april 2022 20.00 uur afgesloten.

Het industrieterrein Leuven is bereikbaar vanaf Leerdam en wordt omgeleid via de A15, A2 en N327. Verkeer van en naar Vuren wordt omgeleid via de A15, afslag 28 Arkel en de N830.

Nieuwe Zuiderlingedijk  

Bij de kruising N848–Nieuwe Zuiderlingedijk is sprake van een verkeersonveilige situatie. Het zicht is beperkt en er wordt te hard gereden. Fietsers kunnen nu de N848 niet veilig oversteken. Samen met gemeente West Betuwe en de politie onderzochten we hoe we dit op kunnen lossen.

Fietsroutes

Bij de brug over de Linge hebben fietsers moeite om de juiste weg te vinden. We kunnen de situatie niet beter maken met de huidige brug. Omdat de brug nog niet aan vervanging toe is verandert de situatie hier niet.

Planning onder voorbehoud

Bovenstaande planning is onder voorbehoud. Houdt rekening met overlast tot en met 20 mei. Op deze pagina staat de actuele planning. De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland. Bij grote wijzigingen informeren we omwonenden en bedrijven per brief.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.