N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

We voeren groot onderhoud uit aan de N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal.

Met de gemeente Berg en Dal en politie verkenden we de knelpunten die tegelijk met het onderhoud worden aangepakt. We laten in een presentatiefilm en de tekeningen zien wat we gaan doen.

Planning

Vanaf maandagavond 31 oktober is de Zevenheuvelenweg tot en met het Fletcher hotel weer bereikbaar vanaf Berg en Dal. Het deel Zevenheuvelenweg vanaf Valkenlaagte tot en met de rotonde Nieuwe Weg in Groesbeek blijft voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanuit de kant van Groesbeek.

Tussen 14 en 18 november 2022 wordt de asfaltdeklaag vervangen op de rijbaan Zevenheuvelenweg tussen Valkenlaagte en de Derdebaan. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is dit wegvak afgesloten voor al het verkeer.

Op 17 en 18  november 2022 wordt de asfaltdeklaag vervangen op de kruising Zevenheuvelenweg met Siep en Kamp. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de kruising afgesloten voor al het verkeer.

Plannen en ontwerp

Deze presentatiefilm laat zien wat de plannen zijn voor de N841. De video is ook te bekijken via YouTube.

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Op het gedeelte tussen Berg en Dal en Derdebaan vervangen we het asfalt. De kwaliteit van het asfalt tussen Derdebaan en Groesbeek is nog goed, dus dat vervangen we niet.

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 de volgende werkzaamheden uit:

  • We nemen maatregelen om wateroverlast op enkele locaties op en naast de weg te verminderen bij hevige regenval. 
  • We leggen bijvoorbeeld duikers (buizen die watergangen met elkaar verbinden) en wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) aan.
  • Bij Canadian War Cemetery maken we de zijwegen beter zichtbaar.
  • De haltes bij Canadian War Cemetery krijgen een eenvoudig halteperron; een verharding van tegels.
  • We verbeteren het oprijzicht vanaf Derdebaan naar de Zevenheuvelenweg. Daarvoor halen we 4 bomen weg.
  • We passen de bebording aan op enkele plaatsen.
  • Het kruispunt bij de Meerwijkselaan maken we overzichtelijker en we maken hier een plateau.
  • We verruimen bochten bij Derdebaan, Siep en Kamp. Bij Siep verwijderen we daarom 1 boom. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.