N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal.

In oktober en november 2022 staat groot onderhoud gepland aan de N841 tussen Berg en Dal en Groesbeek. Met de gemeente Berg en Dal en politie verkenden we de knelpunten die tegelijk met het onderhoud worden aangepakt. We laten in een presentatiefilm en de tekeningen zien wat we gaan doen.

Plannen en ontwerp

Deze presentatiefilm laat zien wat de plannen zijn voor de N841. De video is ook te bekijken via YouTube.

Planning

Wanneer?Wat?

Fase 1

De Zevenheuvelenweg is geheel afgesloten vanaf de Clarenbeekseweg tot en met de Meerwijkselaan. Vanaf de rotonde Nieuweweg is de Zevenheuvelenweg wel bereikbaar tot aan de Meerwijkselaan. De Meerwijkselaan is niet bereikbaar vanaf de Zevenheuvelenweg.

Op de locaties waar werkzaamheden zijn aan het gedeelte Meerwijkselaan tot Nieuweweg wordt één rijstrook afgezet. De duur van deze werkzaamheden is ca. 5 weken. 

Fase 2 en 3 

Deklaag vervangen Clarenbeekseweg t/m Derdebaan, waarbij de weg wordt afgesloten. Deze werkzaamheden worden in 2 gedeeltes uitgevoerd, zodat bewoners en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. De duur van deze 2 fases is ca. 5 dagen. 

Fase 4

Deklaag Siep/Kamp. Het kruispunt sluiten we dan geheel af. Deze werkzaamheden duren ca. 2 dagen.

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Op het gedeelte tussen Berg en Dal en Derdebaan vervangen we het asfalt. De kwaliteit van het asfalt tussen Derdebaan en Groesbeek is nog goed, dus dat vervangen we niet.

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 de volgende werkzaamheden uit:

  • We nemen maatregelen om wateroverlast op enkele locaties op en naast de weg te verminderen bij hevige regenval. 
  • We leggen bijvoorbeeld duikers (buizen die watergangen met elkaar verbinden) en wadi’s (bufferings- en infiltratievoorziening) aan.
  • Bij Canadian War Cemetery maken we de zijwegen beter zichtbaar.
  • De haltes bij Canadian War Cemetery krijgen een eenvoudig halteperron; een verharding van tegels.
  • We verbeteren het oprijzicht vanaf Derdebaan naar de Zevenheuvelenweg. Daarvoor halen we 4 bomen weg.
  • We passen de bebording aan op enkele plaatsen.
  • Het kruispunt bij de Meerwijkselaan maken we overzichtelijker en we maken hier een plateau.
  • We verruimen bochten bij Derdebaan, Siep en Kamp. Bij Siep verwijderen we daarom 1 boom. 

Inloopavond 28 september 2022

Op 28 september vindt er een inloopavond plaats in het Fletcherhotel Holthurnsche Hof (Zevenheuvelenweg 48A). Hier krijgt u informatie over de uitvoeringsplanning en de wegafsluitingen en omleidingen. Nadere informatie over tijdstip treft u binnenkort aan op de website, via advertenties en (bewoners)brieven.

Verkeersbesluit

Voor een aantal verkeersmaatregelen is het noodzakelijk dat dit bekend staat als verkeersbesluit in de Staatscourant. Het ontwerp-verkeersbesluit was vanaf 9 mei 2022 in te zien op de website van officiële publicaties. Gebruik zaaknummer 2017-014765 als zoekopdracht.

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit ligt 6 weken ter inzage van 18 juli tot en met 29 augustus 2022. 

Het verkeersbesluit gaat voornamelijk over  maatregelen die te maken hebben met het veranderen en aanbrengen van bebording en wegmarkeringen. 
 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.