N840: Beek - Millingen aan de Rijn

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N840: Beek - Millingen aan de Rijn.
Wanneer: 01 januari 2022 - 31 december 2022

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. We vervangen het asfalt van deze rijbaan. Dit combineren we met aanpassingen en vergroening van de rotonde in Leuth. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de 2 bruggen.

Planning

Wanneer?Wat?

September 2020 - december 2021

Plan voorbereidingsfase

2022

Uitvoeren werkzaamheden

Onderzoek naar verkeersveiligheid en doorstroming

Samen met de gemeente Berg en Dal deden we onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op en langs de N840. Ook keken we naar de doorstroming van het verkeer. Hierbij keken we naar de situatie in Leuth, de fietspadenstructuur tussen Groesbeek - Leuth en de situatie bij restaurant De Thornsche Molen. Dit onderzoek eindigde op 1 april 2019. Samen met de Dorpsraad van Leuth en de Thornsche Molen bespraken we de resultaten. In juni 2019 stelden we het definitieve maatregelenpakket vast. De resultaten delen we hieronder.

Onderzoeksresultaten

In juli en oktober 2018 deden we snelheidsmetingen in de bebouwde kom. De maximale snelheid is op 2 plaatsen gemeten. Namelijk ter hoogte van de slinger in de weg aan de westzijde van het dorp. En op het rechte gedeelte van de weg ter hoogte van de kerk. De gemiddelde snelheid bedraagt 50 kilometer per uur respectievelijk 57 kilometer per uur. Dit houdt in dat er wel hard wordt gereden, maar niet bovengemiddeld. Verkeersmaatregel: We plaatsen in de bebouwde kom permanente snelheidsdisplays. Tijdens snelheidsmetingen (2020) bleek dat deze effect hadden op de rijsnelheid. 

In overleg met gemeente Berg en Dal hebben we afgesproken om 2 nieuwe zebraoversteken aan te leggen ter hoogte van het Dorpsplein en ter hoogte van de “Vriendenkring”. De bestaande oversteek vervalt daarmee.

Uit tellingen in juli en oktober 2018 blijkt dat dagelijks zo’n 100 tot 190 fietsers de oversteek in de bocht van de Kapitteldijk in de richting van Zyffich gebruiken. Verkeersmaatregel: We vergroten de opstelruimte voor fietsers zodat ze zich haaks op kunnen stellen ten opzichte van de weg en daardoor beter zicht hebben op het verkeer vanuit de richting Leuth.

De veiligheid voor overstekende fietsers ter hoogte van de Thornse Molen is te verbeteren door het fietsverkeer en de inrit van de parkeerterreinen te scheiden. Verkeersmaatregel: We leggen een nieuwe fietsoversteek aan om de middengeleider te verbreden. Hierbij vervalt de linksaf strook. Tussen de middengeleiders kunnen 2 auto’s zich opstellen, zonder dat het doorgaande verkeer moet stoppen. De huidige bushalte komt te vervallen en er komt een nieuwe in- en uitstaphalte aan de noordwestzijde van het kruispunt inclusief verharde voetpaden.

Gemeente Berg en Dal heeft plannen om een Toeristisch OverstapPunt (TOP) te maken nabij de verkeerslichten in Beek. Namelijk op het voormalig terrein van het tuincentrum. Dit ‘natuurlijke’ knooppunt vormt het startpunt voor diverse fiets-, vaar-, skate- en wandelroutes.  De plannen van de TOP zijn uitgewerkt en getoetst. Met gemeente Berg en Dal maken we afspraken over de aanpassingen op de St Hubertusweg (N840).

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.