N840: Beek - Millingen aan de Rijn

We voeren groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. We vernieuwen het wegdek en de fietspaden op een aantal plekken.

Ook voeren we maatregelen uit om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dit combineren we met aanpassingen en vergroening van de rotonde in Leuth. De werkzaamheden voeren we in fases uit.

Actueel

Werkzaamheden rotonde Leuth: De werkzaamheden om de rotonde bij Leuth te vernieuwen zijn bijna klaar. Sinds vrijdagmiddag 21 oktober 2022 is de rotonde weer open voor verkeer. Door weersomstandigheden hebben we nog niet alle werkzaamheden uit kunnen voeren. In de week van 24 oktober voeren we de volgende werkzaamheden uit bij de rotonde in Leuth:

 • Afwerken bermen tussen rotonde Leuth en Kekerdom
 • Herstellen straatwerk / inritten tussen rotonde Leuth en Kekerdom
 • Aanbrengen beton op rotonde Leuth en bushalte t.h.v. Polderweg
 • Aanbrengen markeringen op rotonde Leuth
 • Aanbrengen diverse verkeersborden
 • Diverse opruimwerkzaamheden

Bovenstaande werkzaamheden voeren we uit met een afzetting. Verkeer leiden we via een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden: eerst verkeer uit de ene richting, dan uit de andere.

 • Vrijdag 28 oktober overdag voeren we werkzaamheden uit op de Duffeltdijk. We vervangen het asfalt op bij de kruising met de Kapitteldijk. Deze kruising is dan afgesloten.
   

Planning

Wanneer?Wat?

Vrijdag 28 oktober 2022 overdag 

Werkzaamheden asfaltvervanging op de Duffeltdijk bij de kruising met de Kapitteldijk. Deze kruising is dan afgesloten. 
 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Werkzaamheden bij de rotonde bij Leuth. Rotonde wel open voor verkeer.
 

Nader in te plannen in verband met verleggen kabels en leidingen

Werkzaamheden bij Thornsche Molen, overdag

Nog in te plannen

Werkzaamheden bij de Kapitteldijk

Onderzoek naar verkeersveiligheid en doorstroming

Samen met gemeente Berg en Dal onderzochten we in 2019 hoe we de verkeersveiligheid op en langs de N840 konden verbeteren. Ook keken we naar de doorstroming van het verkeer. Hierbij keken we naar de situatie in Leuth, de fietspadenstructuur tussen Groesbeek en Leuth en de situatie bij restaurant De Thornsche Molen. Hierbij gingen we in gesprek met TOP Beek, de Thornsche Molen en de dorpsagenda Leuth. We bespraken de resultaten met alle partijen. In juni 2019 stelden we definitief vast wat we gaan doen.  

Fietsoversteek Thorensche Molen

De fietsoversteek over de provinciale weg bij de Thornsche Molen is een belangrijk recreatieve fietsroute in de Ooijpolder. Veel fietsers maken gebruik van de oversteek om het gebied per fiets te verkennen of de Thornsche Molen te bezoeken. We maken deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen oversteekmogelijkheid aan te leggen waardoor het auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thorensche Molen van elkaar worden scheiden. 

Maatregelen

 • We vervangen op meerdere plekken het asfalt op de rijbaan, namelijk op de Sint Hubertusweg, tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in Leuth. In de kern van Leuth en in Kekerdom vervangen we de deklaag voor geluidreducerend asfalt.
 • We vervangen het asfalt op de Duffeltdijk bij de kruising met de Kapitteldijk.
 • We doen onderhoud aan de brug op de Sint Hubertusweg.
 • We brengen kantmarkering aan op het fietspad vanaf de Sint Hubertusweg tot aan Kekerdom.
 • We maken een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen.
 • We passen de fietsoversteek op de Kapitteldijk aan.
 • We vernieuwen het fietspad tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn.
 • We doen onderhoud aan de fietssuggestiestroken in de kom van Leuth en het fietspad tussen Kekerdom en Millingen. 
 • We leggen 2 nieuwe zebraoversteken aan in Leuth ter hoogte van het Dorpsplein en ter hoogte van de “Vriendenkring”. De bestaande oversteek vervalt.
 • We plaatsen in de bebouwde kom van Leuth permanente snelheidsdisplays. Tijdens snelheidsmetingen op 2 plaatsen (2018) bleek dat er wel hard werd gereden, maar niet bovengemiddeld: 50 en 57 kilometer per uur. Tijdens metingen in 2020 bleek dat snelheidsdisplays effect hebben op de rijsnelheid. 

Fietsoversteek Kapitteldijk

De oversteek in de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. In 2019 deden de provincie Gelderland en gemeente Berg en Dal onderzoek naar het aantal fietsers die op die locatie dagelijks oversteken. Circa 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is dan ook besloten om de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te creëren waarbij fietsers haaks op de weg kunnen opstellen, zodat er ook beter zicht is op het verkeer met name uit de richting Leuth. 

Uitvoering en bereikbaarheid

De N840 tussen Beek en de Duitse grens is de verbindingsroute tussen de N325 en Millingen aan de Rijn en ligt in de Ooijpolder. Om de bereikbaarheid van dit gebied en van de direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden, voeren we de werkzaamheden in verschillende fasen uit. We starten met de werkzaamheden in Millingen aan de Rijn en werken dan terug richting de N325. 

Werkzaamheden overdag en in de avond/nacht

Daar waar mogelijk voeren we werkzaamheden overdag uit. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Tijdens asfaltwerkzaamheden sluiten we het wegvak waar gewerkt wordt af. Dat is veiliger voor weggebruikers en werkers aan de weg. We asfalteren ’s avonds en ’s nachts, zodat de bus kan blijven rijden. Tijdens de werkzaamheden leiden we verkeer om of maken we gebruik van om-en-om-regelingen langs de werkzaamheden. Deze communiceren we op tijd. Voor fietsers zijn zeer beperkte omleidingsroutes nodig.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.