N840: Beek - Millingen aan de Rijn

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N840: Beek - Millingen aan de Rijn.

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. Op een aantal plekken vernieuwen we het wegdek en de fietspaden. Ook voeren we maatregelen uit om de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Dit combineren we met aanpassingen en vergroening van de rotonde in Leuth.

Planning

Wanneer?Wat?

Zaterdag 24 september 2022 07.00 uur t/m 24.00 uur

Werkzaamheden rotonde Leuth en Steenheuvelstraat

Vrijdag 7 oktober 2022 20.00 uur tot maandag 10 oktober 06.00 uur.

Werkzaamheden rotonde Leuth tot aan de Duffeltdijk

Nader in te plannen ivm verleggen K&L

Werkzaamheden bij Thornsche Molen, overdag

Nog in te plannen

Werkzaamheden bij de Kapitteldijk

We voeren de werkzaamheden uit in fasen. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden. Maandag 22 augustus 2022 starten we met de werkzaamheden in Millingen aan de Rijn en werken dan terug richting de N325. 24 oktober 2022 vervangen we het asfalt op de Duffeltdijk bij de kruising met de Kapitteldijk. Deze kruising is dan afgesloten. De werkzaamheden vinden overdag plaats. 

Van maandag 10 oktober t/m 21 oktober 2022 vernieuwen we rotonde van Leuth vernieuwd. De werkzaamheden vinden vooral overdag plaats. Het  Industrieterrein is bereikbaar.  Voor hulpdiensten en de bus is de weg bereikbaar. Vanaf Millingen is er een omleiding over Kekerdom en via de dijk.  19, 20 en 21 oktober 2022 asfalteren we de rotonde inclusief de aansluitende poten. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 20.00 uur t/m 06.00 uur. 

Zaterdag 23 september vanaf 07.00 uur verwijderen we de rioolputkoppen en asfalteren we de gaten.  Er rijden zaterdag geen bussen. 

Omleidingen: Gemotoriseerd verkeer van en naar Millingen aan de Rijn leiden we om via de Duffeltdijk en Weverstraat. Autoverkeer van west naar oost Leuth (en andersom) is deels mogelijk. Lokaal verkeer kan via de hoofdomleiding beide plaatsen bereiken. Doorgaand fietsverkeer leiden we via bebording door de wijk.  

Van vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot en met maandag 10 oktober 06.00 uur is de rijbaan tussen de rotonde Leuth en de Duffeltdijk gefaseerd  afgesloten. In dit weekend vervangen we de rioolputkoppen en asfalteren we de rijbaan. In dit weekend rijden er geen bussen. 

Omleidingen: Gemotoriseerd verkeer van en naar Millingen aan de Rijn leiden we om via de Duffeltdijk en de Weverstraat. Autoverkeer van West- naar Oost-Leuth (en andersom) is gefaseerd mogelijk. Lokaal verkeer kan via de hoofdomleiding beide plaatsen bereiken. Doorgaand fietsverkeer leiden we met borden door de wijk. 

Eind november starten de nutspartijen met het verleggen van kabels en leidingen. Daarna kunnen we daar pas een fietsoversteek maken. Deze werkzaamheden starten in 2023. 

Verkeersmaatregel: Verkeer leiden we met tijdelijke verkeerslichten om en om langs de werkzaamheden.

We maken een fietsoversteek bij de Kapitteldijk. De datum van de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de kabels en leidingen daar zijn verlegd, maken we de fietsoversteek. 

 

Onderzoek naar verkeersveiligheid en doorstroming

Samen met gemeente Berg en Dal onderzochten we in 2019 hoe we de verkeersveiligheid op en langs de N840 konden verbeteren. Ook keken we naar de doorstroming van het verkeer. Hierbij keken we naar de situatie in Leuth, de fietspadenstructuur tussen Groesbeek en Leuth en de situatie bij restaurant De Thornsche Molen. Hierbij gingen we in gesprek met TOP Beek, de Thornsche Molen en de dorpsagenda Leuth. We bespraken de resultaten met alle partijen. In juni 2019 stelden we definitief vast wat we gaan doen.  

Fietsoversteek Thorensche Molen

De fietsoversteek over de provinciale weg bij de Thornsche Molen is een belangrijk recreatieve fietsroute in de Ooijpolder. Veel fietsers maken gebruik van de oversteek om het gebied per fiets te verkennen of de Thornsche Molen te bezoeken. We maken deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen oversteekmogelijkheid aan te leggen waardoor het auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thorensche Molen van elkaar worden scheiden. 

Maatregelen

  • We vervangen op meerdere plekken het asfalt op de rijbaan, namelijk op de Sint Hubertusweg, tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in Leuth. In de kern van Leuth en in Kekerdom vervangen we de deklaag voor geluidreducerend asfalt.
  • We vervangen het asfalt op de Duffeltdijk bij de kruising met de Kapitteldijk.
  • We doen onderhoud aan de brug op de Sint Hubertusweg.
  • We brengen kantmarkering aan op het fietspad vanaf de Sint Hubertusweg tot aan Kekerdom.
  • We maken een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen.
  • We passen de fietsoversteek op de Kapitteldijk aan.
  • We vernieuwen het fietspad tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn.
  • We doen onderhoud aan de fietssuggestiestroken in de kom van Leuth en het fietspad tussen Kekerdom en Millingen. 
  • We leggen 2 nieuwe zebraoversteken aan in Leuth ter hoogte van het Dorpsplein en ter hoogte van de “Vriendenkring”. De bestaande oversteek vervalt.
  • We plaatsen in de bebouwde kom van Leuth permanente snelheidsdisplays. Tijdens snelheidsmetingen op 2 plaatsen (2018) bleek dat er wel hard werd gereden, maar niet bovengemiddeld: 50 en 57 kilometer per uur. Tijdens metingen in 2020 bleek dat snelheidsdisplays effect hebben op de rijsnelheid. 

Bomen

De nieuwe fietspadoversteek schuiven we op in oostelijke richting. Fietsers krijgen meer ruimte in de tussenberm. Hierdoor moet ook de rijbaan worden verbreed. Om daar ruimte voor te maken, moeten 10 bomen worden gekapt. Het gaat om bomen die op de plaats staan waar de fietsoversteek komt of die het zicht van verkeersdeelnemers op de N840 ontnemen. 

De te kappen bomen staan in de gemeente Berg en Dal. De gemeente heeft daarvoor een kapvergunning afgegeven. Voor de kap van deze 10 essenbomen, planten we 10 nieuwe bomen terug. Er komen 4 lijsterbessen aan de noordkant van het bestaande fietspad en 6 winterlindes wat westelijker in de bestaande groenstrook. Op woensdag 20 juli en donderdag 21 juli voeren we deze kapwerkzaamheden uit. Verkeer leiden we via een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden: eerst verkeer uit de ene richting, dan uit de andere.

Fietsoversteek Kapitteldijk

De oversteek in de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. In 2019 deden de provincie Gelderland en gemeente Berg en Dal onderzoek naar het aantal fietsers die op die locatie dagelijks oversteken. Circa 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is dan ook besloten om de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te creëren waarbij fietsers haaks op de weg kunnen opstellen, zodat er ook beter zicht is op het verkeer met name uit de richting Leuth. 

Uitvoering en bereikbaarheid

De N840 tussen Beek en de Duitse grens is de verbindingsroute tussen de N325 en Millingen aan de Rijn en ligt in de Ooijpolder. Om de bereikbaarheid van dit gebied en van de direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden, voeren we de werkzaamheden in verschillende fasen uit. We starten met de werkzaamheden in Millingen aan de Rijn en werken dan terug richting de N325. 

Werkzaamheden overdag en in de avond/nacht

Daar waar mogelijk voeren we werkzaamheden overdag uit. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Tijdens asfaltwerkzaamheden sluiten we het wegvak waar gewerkt wordt af. Dat is veiliger voor weggebruikers en werkers aan de weg. We asfalteren ’s avonds en ’s nachts, zodat de bus kan blijven rijden. Tijdens de werkzaamheden leiden we verkeer om of maken we gebruik van om-en-om-regelingen langs de werkzaamheden. Deze communiceren we op tijd. Voor fietsers zijn zeer beperkte omleidingsroutes nodig.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.