N836: Randwijk - Andelst

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N836: Randwijk - Andelst.

Op de provinciale weg N836 ligt een brug over de Linge, de Zettensebrug. Deze brug uit 1931 gaan we vervangen. Ook voor de fietsers op houten fietsbruggen, die er vanaf 1992 naast liggen, komt een nieuw pad.

Planning

Wanneer?Wat?

2022

Voorbereiding vervangen brug en verleggen kabels en leidingen

Voorjaar 2023

Verleggen kabels en leidingen.

Najaar/ winter 2023

Start uitvoering.

Huidige situatie Zettensebrug: meerdere onderdelen

Nieuwe brug: één geheel

De huidige brug bestaat uit 2 overspanningen die rusten op een midden eiland. Hierbij stroomt het water aan weerszijde van het midden eiland. Om de doorstroming van het water te verbeteren maken we de nieuwe brug uit 1 overspanning. Op de nieuwe brug komt er een grotere afstand tussen fietspad n de weg. Met geleiderail ertussen verbeteren we de verkeersveiligheid.

Ecologie

Het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om de taluds van de watergang ecologisch verantwoord in te richten. Daarom laten we de oevers onder de burg doorlopen zodat de dieren gemakkelijk onder de brug door kunnen.

Vaarhoogte

De vrije doorvaarhoogte moet minimaal 1,25m zijn ten opzichte van het huidige streefpeil +5,95m NAP. De onderkant van de brug is gemaakt voor minimaal +7,20m NAP. Dit geldt ook voor de tijdelijke brug (tijdens de werkzaamheden).

Uitvoering in fases

In overleg met de gemeente Overbetuwe vervangen we de brug in de winterperiode. In deze periode gebruiken recreatieve fietsers en landbouwvoertuigen het minst deze weg. Zo beperken we de overlast voor deze weggebruikers.

In de winter wordt het gasnetwerk maximaal gebruikt voor het warm houden van woningen. Wanneer de druk op van het gastnetwerk in 2023 kleiner wordt, starten we met het verleggen van de kabels en leidingen. 

Tijdens de werkzaamheden is er een alternatieve busroute. De bus rijdt dan via Hemmen. Voor fietsers en hulpdiensten plaatsen we een tijdelijke brug naast de bestaande. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. De manier waarop dat gaat gebeuren maken we, voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden, begin 2023, bekend.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.