N834: Asch-Buren

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N834: Vervanging asfalt Asch – Buren
Wanneer: 27 oktober 2022 - 28 oktober 2022
Omleidingsroute aanwezig:

In het najaar van 2022 voeren we asfaltonderhoud uit aan de N834 op het weggedeelte Culemborgseweg, tussen de dorpskernen Asch en Buren, in gemeente Buren.


Asfaltonderhoud tussen Asch en Buren

Van donderdag 27 oktober, 07.00 uur tot vrijdag 28 oktober 2022, 20.00 uur voeren wij asfaltonderhoud uit aan de N834 op het weggedeelte Culemborgseweg, tussen de dorpskernen Asch en Buren, in gemeente Buren. Wij vervangen de deklaag van het asfalt op het weggedeelte buiten de bebouwde kom tussen Asch en Buren. Hierbij wordt de huidige asfaltdeklaag verwijderd en wordt een nieuwe geluidsreducerende asfaltdeklaag aangebracht. Wij verwachten dat we op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur met de werkzaamheden klaar zijn.

Planning

Wanneer?Wat?

Donderdag 27 oktober

Het verwijderen van bestaande asfaltdeklaag

Vrijdag 28 oktober

Het aanbrengen van de nieuwe asfaltdeklaag

Afsluiting van een deel van de N834

Tijdens de werkzaamheden sluiten we een deel van de Culemborgseweg (N834) af. De afsluiting vindt plaats op het weggedeelte tussen de bebouwde komuitgang Asch en de bebouwde komingang Buren. Dit deel is afgesloten voor doorgaand verkeer. De fietspaden blijven beschikbaar tijdens de werkzaamheden. De aannemer voert de werkzaamheden in een korte, aaneengesloten periode uit. Zo beperken we de overlast. Met de inzet van omleidingen blijft de regio goed bereikbaar.

Omleiding

Tijdens de afsluiting wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid door Buurmalsen. De omleidingsroutes hebben wij afgestemd met gemeente Buren. 

  • Verkeer vanuit Zoelmond en Asch richting Buren volgen de omleiding via de Provincialeweg (N320), de Rijksstraatweg (N833), de Burensedijk en de Kornedijk.
  • Verkeer vanuit Buren richting Zoelmond en Asch volgt de omleiding via de Kornedijk, Burensedijk, de Rijksstraatweg (N833) en N320.
  • Verkeer vanuit Buurmalsen en Geldermalsen richting Zoelmond en Asch volgen de omleiding via de Rijksstraatweg (N833) en de Provincialeweg N320.

Bereikbaarheid aanwonenden Culemborgseweg

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen langs het werkvak op de Culemborgseweg overdag niet of beperkt bereikbaar. Inwoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden zijn per brief op de hoogte gebracht. De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Samen overlast verminderen

Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van  omleidingsroutes houden we zo kort mogelijk. En het resultaat is een mooie nieuwe weg met verkeer dat vlot en veilig door stroomt. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.