N833: Culemborg - Buurmalsen

De werkzaamheden aan de rijbaan, fietspad en watergangen zijn grotendeels klaar. Begin januari 2023 voert de aannemer enkele afrondende werkzaamheden uit. Ook worden er dan bomen geplant.

Afrondende werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan is een smalle strook met fundering van de oude rijbaan achtergebleven. De aannemer gaat deze fundering gedeeltelijk verwijderen. Ook worden er 286 bomen en een haag geplant. 

Vanaf 16 januari 2023 vinden deze werkzaamheden plaats. Na 8 -10 weken zijn de werkzaamheden klaar, als de weersomstandigheden meezitten. 

Hinder

De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 9.00 - 15.00 uit, zodat er tijdens de spits geen hinder is. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, werken we met een halve rijbaan afzetting. Verkeer leiden we om-en-om langs het werkvak. Woningen en bedrijven blijven goed bereikbaar.  

Herinrichting N833

Om de verkeersveiligheid op de weg en het fietspad te verbeteren, richtten we de Rijksstraatweg (N833) inclusief het fietspad anders in. De werkzaamheden zijn klaar en bestonden uit: 

  • We maakten een vrijliggend fietspad in 2 richtingen om autoverkeer en (brom)fietsverkeer van elkaar te scheiden. 
  • We verlegden de sloot om ruimte te maken voor het fietspad.
  • We vervingen de toplaag van de rijbaan en maakten de weg 7 meter breed.
  • We maakten  2 nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers.

Vragen N833

Heeft u vragen of zorgen over de werkzaamheden aan de N833? Neem contact op met Janneke den Hartogh, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw

Telefoon: 085 – 822 04 16
E-mail: n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.