N833: Culemborg - Buurmalsen

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N833: Culemborg - Buurmalsen.

Op de N833 rijden dagelijks zo’n 6.300 motorvoertuigen. Voor fietsers zijn er geen vrijliggende fietspaden. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. De gemiddelde snelheid is 96 km/uur, terwijl 80 km/uur is toegestaan. Vanaf mei 2019 werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Naar verwachting zijn we voor de zomer 2022 klaar met de werkzaamheden aan de weg. In het najaar van 2022 worden als afsluiting bomen geplant.

Herinrichting N833

We richten de Rijksstraatweg (N833) inclusief het fietspad anders in om de verkeersveiligheid op de weg en het fietspad te verbeteren. Het autoverkeer scheiden we van het (brom)fietsverkeer door een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan te leggen. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, verleggen we aan de westzijde van de N833 de huidige sloot en passen we de weg aan. Ook verleggen we kabels en leidingen. Aanliggende fietsstroken vervallen. Daarom wordt de nieuwe weg 7 meter breed in plaats van de huidige 9,5 meter. Daarnaast vervangen we de toplaag van de weg. Er komen ook 2 nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers.

Werkzaamheden

 • kabels en leidingen verleggen
 • rijbaan versmallen van 9,5 meter naar 7 meter
 • groot onderhoud asfaltverharding rijbaan
 • geluid reducerend asfalt aanbrengen vanaf de Lage Maatsteeg tot en met de Haagse Uitweg in Buurmalsen
 • verkeersbrug ter hoogte van de Zeedijk vervangen en aanleg van een fietsbrug
 • sloot verleggen langs de bestaande weg
 • ondergrondse buizen die watergangen met elkaar verbinden (duikers) vervangen en verleggen op diverse locaties
 • vrijliggend fietspad aanleggen in 2 richtingen aan de westzijde van de Rijksstraatweg (N833) tussen Culemborg en de Haagse Uitweg in Buurmalsen
 • oversteekplaats maken voor fietsers op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Oude Hoevenseweg en ter hoogte van de Haagse Uitweg
 • Aanplant bomen

Weekendafsluitingen: 1-4 en 22-25 april

In de weekenden van 1-4 en 22-25 april sluiten wij de Rijksstraatweg af ter plaatse van de duikers die wij vervangen. De afsluitingen beginnen op vrijdagavond om 21.00 en duren uiterlijk tot maandagochtend 5.00. Al het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) worden omgeleid via borden langs de weg. Ook aanwonenden kunnen er niet langs. De woningen blijven bereikbaar via een andere route, hierover is met de bewoners gecommuniceerd.  

Nood- en hulpdiensten

Het vervangen van de duikers heeft een grote impact op de bereikbaarheid, omdat de weg over de hele breedte open gemaakt wordt. Hierdoor kunnen ook de nood- en hulpdiensten hier niet langs. Wij hebben deze werkzaamheden en beschikbare routes met de nood- en hulpdiensten besproken, zodat zij op de hoogte zijn van de kortste route wanneer er onverhoopt een calamiteit plaatsvindt. 

Afsluiting 10-12 juni en 22 juni t/m 17 juli

In het weekend van 10-12 juni sluiten wij de Rijksstraatweg af ter plaatse van de 2 laatste duikers die wij vervangen. In overleg met de waterschappen is gebleken dat deze duikers een grote rol spelen in de watervoorraad in het gebied. Daarom vervangen we ze pas vanaf juni, zodat de watervoorraad tot eind mei op pijl blijft. Zo kunnen de fruitboeren hun boomgaarden besproeien als er sprake is van nachtvorst. Deze twee duikers worden 10-12 juni vervangen.

Werkzaamheden in 3 wegdelen

Aannemer Van den Heuvel verlegt de kabels en leidingen langs de Rijksstraatweg (N833). De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 delen en zijn nodig om voldoende ruimte te maken voor het nieuwe fietspad. De aanleg van het vrijliggend fietspad gebeurt in dezelfde 3 delen.   

 1. Buurmalsen – Oude Hoevenseweg
  Een groot deel van de werkzaamheden aan de watergangen, vrijliggend fietspad en inritten is hier uitgevoerd. De onderlagen van het asfalt zijn grotendeels aangebracht. Alleen op de stukken waar wij de duikers nog moeten maken, ligt nog geen asfalt. De laatste werkzaamheden op dit deel worden uitgevoerd na het plaatsen van de duikers.
 2. Culemborg - Zeedijk
  Wij werken hier aan de watergangen en het fietspad. Door het plaatsen van tijdelijke stoplichten kan het verkeer om-en-om langs het werkvak. Eind maart verwachten wij dit deel af te kunnen ronden
 3. Zeedijk - Oude Hoevenseweg
  Wij verwachten half maart verder te kunnen met de werkzaamheden aan het fietspad, de rijbaan en de watergangen. Ook hier werken wij met tijdelijke stoplichten om het verkeer om-en-om langs het werkvak te leiden. Wij ronden dit deel eind juni af.

Asfalteren hoofdrijbaan 

Van 22 juni t/m 17 juli 2022 gaan wij de rijbaan opnieuw asfalteren, waarmee wij een groot deel van de werkzaamheden afronden. In deze periode zullen wij ook de laatste duiker vervangen. Hierdoor zal de weg 3,5 weken grotendeels afgesloten zijn. 

Nieuwe bomen

In het najaar van 2022 planten we de nieuwe bomen. Wij informeren u te zijner tijd uiteraard specifieker over deze werkzaamheden.

Vragen N833

Heeft u vragen of zorgen over de werkzaamheden aan de N833? Neem contact op met Janneke den Hartogh, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw

Telefoon: 085 – 822 04 16
E-mail: n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.