N825: Lochem – Borculo fase 2 Broekstraat – Hekweg (N315)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N825: Lochem – Borculo.

Tussen 2023 en 2025 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

Voorbereiding en uitvoering van fases 1 en 2

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit. 

 • Fase 1:    Goorseweg tot en met Broekstraat
 • Fase 2:    Broekstraat – Hekweg (N315)

Het uitvoeren van beide fases tegelijk uitvoeren is niet mogelijk, omdat we de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 meer tijd kost. De verkenning en de voorbereidingen voor groot onderhoud en uitvoeren van verschillende maatregelen volgen daarom een andere planning. 

 • Fase 1: De uitvoering van de werkzaamheden starten vanaf maart en duren tot en met november 2023. Meer informatie over de werkzaamheden en de exacte planning volgt eind januari 2023 op wegwerkzaamheden/n825-fase-1
 • Fase 2: Vanaf 18 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ligt het Inpassingsplan ‘Ontwerp N825, Nettelhorsterweg’ ter inzage. Meer informatie over de procedure en de planning leest u op deze pagina. 

Planning

Wanneer?Wat?

December 2022 – november 2023

Planprocedure Fase 2

Vaststellen Inpassingsplan Fase 2 door Provinciale Staten

2025

Uitvoering Fase 2*

*Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Onderzoek naar aanpassingen

Tussen 2017 en 2019 heeft de provincie onderzoek gedaan welke aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het regulier onderhoud van de weg. Deze onderzoeken waren voornamelijk gebaseerd op de functie van de weg en verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. In overleg met het burgerinitiatief De Slimste Weg is gekeken of in het kader van de verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid extra maatregelen konden worden toegevoegd.

Het resultaat van deze samenwerking is dat naast de geplande aanpassingen voor de Nettelhorsterweg, voor de 2e fase de volgende maatregelen zijn toegevoegd:

 • Voorzieningen voor het langzaamverkeer;
  Hierdoor wordt het mogelijk om langzaamverkeer toe te staan op de Nettelhorsterweg tussen de rotonde Molenweg en de rotonde Hekweg (N315). Langzaam verkeer vanaf de N315 richting Lochem wordt ter hoogte van de Diepenheimseweg via een afrit geleid naar de Oude Diepenheimseweg. Daarna kan het verkeer haar weg vervolgen via de parallelstructuur richting de rotonde Molenweg.
 • Verplichte landbouwpasseerhavens
 • Afrit voor landbouwverkeer ter hoogte van de Oude Diepenheimseweg
 • Instellen inhaalverbod voor de hele Nettelhorsterweg
 • Aanleg gefaseerde fietsoversteek Wolversveenseweg
 • De aanleg van een parallelweg tussen de Kattenbeekdijk en de Slaapweg

Landschapsplan Nettelhorsterweg

Bekijk het Landschapsplan Nettelhorsterweg.

Proeftuin Nettelhorst

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, gebeurt er meer in dit gebied. De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap.

Zo is er is een landschapsplan gemaakt en zijn er innovatieve ideeën ontstaan die fijnstof en geluid opvangen. Het samen optrekken in dit project leidde tot een mooi totaal plan om de Nettelhorsterweg veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken.

Op de site van de Proeftuin kunt u meer informatie vinden wat er in dit kader allemaal gebeurd. Hier vindt u meer informatie.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.