N786: Apeldoorn - Dieren

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N786: Apeldoorn - Dieren.
Wanneer: 01 januari 2021 - 31 december 2022

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek, Loenen en Dieren. De N786 nemen we mee in de cyclus van trajectaanpak. Het onderhoud is gestart in 2021 en loopt door in 2022.

Aanvullende maatregelen

Tegelijk met dit onderhoud voeren we in de kern Loenen en op de Harderwijkerweg Eerbeek enkele maatregelen door voor verbetering van de verkeersveiligheid. In Loenen verbeteren en verplaatsen we de oversteekplaats bij de supermarkt. Daarnaast veranderen we de rood-licht regeling van de verkeerslichten bij het kruispunt Harderwijkerweg met de Veldkantweg-Boshoffweg. Voor deze en andere maatregelen hebben we overlegd met direct aanwonenden en vertegenwoordigers van de dorpen.

Planning per fase

Wanneer?Wat?

Fase 1 - Gereed

Van A50 tot bebouwde komgrens Loenen, afrit 23 Loenen

Fase 2 - Gereed

Van bebouwde komgrens Loenen tot Hoofdweg

Fase 3 - Gereed

Van Hoofdweg tot en met Droefakkers.

Fase 4a - Gereed

Van Droefakkers tot Bergakkerweg.

Fase 4b - Gereed

Van Bergakkerweg tot rotonde bij Loenenseweg/ Harderwijkerweg.

Fase 5 - Gereed

Rotonde Loenensweg, Harderwijkerweg, Eerbeekseweg.

Fase 6 - Oplossen wateroverlast vanaf mei 2022.

Van rotonde rotonde Loenenseweg/Harderwijkerweg/Eerbeekseweg tot rotonde Coldenhove.

Fase 7 - Eind mei / begin juni 2022

Rotonde Coldenhove en Harderwijkerweg tot Doonweg.

Fase 8 - Gereed

Kanaalweg van Laag-Soeren naar Dieren.

Fase 9 - Gereed

Kanaalweg Dieren.

Fase 10 - In 2022

VRI Boshoffweg Dieren.

Let op: deze planning kan gedurende de uitvoering worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer een aannemer eerder klaar is dan verwacht.

Programma Eerbeek-Loenen 2030

Het onderhoud aan de N786 behoort tot de trajectaanpak van de provincie Gelderland. De N786 is daarnaast ook onderdeel van het project Wegennet binnen programma Eerbeek-Loenen 2030. Eén van de doelstellingen van dit programma is het realiseren van een duurzame goede ontsluiting van de bedrijven en papierindustrie in het gebied. Tegelijkertijd willen we met dit programma de leefbaarheid in de dorpen verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite eerbeekloenen2030.nl

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.