N786: A50 - Beekbergen

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N786: A50 - Beekbergen.

In het voorjaar van 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786). Het gaat om het deel vanaf de aansluiting met de Rijksweg A50 tot de bebouwde kom van Beekbergen. Tegelijk met het onderhoud verlagen we de maximum snelheid buiten de bebouwde kom naar 60km/u.

Planning

Wanneer?Wat?

Voorjaar 2023

Uitvoering

Door de stikstofproblematiek kunnen we de voorgenomen verbreding van het fietspad aan beide zijden van de weg nu niet uitvoeren. We onderzoeken de mogelijkheden om deze maatregel op een later moment alsnog uit te voeren. Ook het verlagen van de snelheid is onderwerp van studie in verband met de stikstofproblematiek. We verwachten hier in het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijkheid over te hebben

Natuurlijk Sturen

We vervangen het asfalt op de N786. Daarnaast hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om natuurlijk sturen toe te passen. Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het weggedrag positief beïnvloed wordt. Tijdens het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleinschalige ‘Natuurlijk Sturen’ maatregelen uit.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.