N786: A50 - Beekbergen

In het voorjaar van 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786). Het gaat om het deel vanaf het viaduct A50 tot de bebouwde kom van Beekbergen. Tegelijk met het onderhoud verlagen we de maximum snelheid buiten de bebouwde kom naar 60km/u.
Omleidingsroute aanwezig:

We sluiten de Loenenseweg (N786) tussen A50 en de komgrens Beekbergen gedurende de hele uitvoeringsperiode af voor doorgaand verkeer, inclusief busvervoer. De N786 blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer, behalve tijdens de periode van asfalteren. Aanwonenden worden per fase lokaal omgeleid. Doorgaand verkeer Arnhem - Apeldoorn (in beide richtingen) leiden we om via A50 en A1. Verkeer naar Beekbergen leiden we om via de N788 (Arnhemseweg). Dit geven we aan met bebording. 


Werkzaamheden

Tijdens het onderhoud aan de weg voeren we de volgende maatregelen uit: 

  • We verlagen de snelheid van 80 km/u naar 60km/u;
  • We voegen in het plantseizoen (oktober 2023) hagen toe in de berm. Hierdoor wordt het wegbeeld voor de automobilist visueel versmald. Dit draagt bij aan een betere beheersing van de snelheid.
  • We leggen drempelplateaus aan bij iedere kruising;
  • We vervangen het asfalt;
  • Bushaltes worden aangepast;
  • En we voeren onderhoud uit aan fietspaden.

We voeren de werkzaamheden in 4 fasen uit:

  • Fase 1: komgrens Beekbergen t/m kruising Hulleweg;
  • Fase 2: kruising Hulleweg tot Wispelbergweg;
  • Fase3: Wispelbergweg t/m Schalterdalweg;
  • Fase 4: Schalterdalweg tot viaduct A50.

Planning

Wanneer?Wat?

*uitgesteld tot halverwege 2023

uitvoering werkzaamheden

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden van de fietspaden gebruikmaken. Wanneer we werkzaamheden aan de fietspaden uitvoeren, leiden we fietsers ter plaatse naar het fietspad aan de andere zijde van de weg. 

Samen overlast verminderen 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van omleidingsroutes houden we zo kort mogelijk. Het resultaat is een mooie nieuwe weg met verkeer dat veilig doorstroomt. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden en van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Natuurlijk Sturen

We vervangen het asfalt op de N786. Daarnaast hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om natuurlijk sturen toe te passen. Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het weggedrag positief beïnvloed wordt. Tijdens het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleinschalige ‘Natuurlijk Sturen’ maatregelen uit, zoals het aanbrengen van straatwerk en hagen. 

 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.