N781: Wageningen - Ede

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N781: Wageningen - Ede.
Wanneer: 12 september 2022 - 29 september 2022
Omleidingsroute aanwezig:

Van 12 september tot en met 29 september 2022 vervangen we het asfalt op de Dr. Willem Dreeslaan/Mansholtlaan (N781) tussen de aansluiting met de A12 en de rotonde Droevendaalsesteeg. Het kruispunt en op- en afritten van de A12 blijven open. We voeren de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit. Er is dan per rijrichting 1 rijbaan beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Overdag is de weg open; alle rijstroken en de busbanen zijn dan beschikbaar.


Vervanging asfalt nodig 

Het asfalt op de N781 tussen de aansluiting met de A12 en de rotonde Droevendaalsesteeg is dringend aan vervanging toe. Een klein deel van dit wegvak, tussen de kruising Kierkamperweg en de rotonde Droevendaalsesteeg, maakt deel uit van het project Beter Bereikbaar Wageningen. Dit deel zou volgens planning pas bij de uitvoering van Beter Bereikbaar Wageningen worden onderhouden. Maar de kwaliteit van het wegdek is zo slecht, dat we het asfalt nu moeten vervangen. 

Planning

We voeren de werkzaamheden uit van maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 06:00 uur, waarbij de werkzaamheden eindigen op zaterdag 06:00 uur. We starten op maandag 12 september 2022 om 19:00 uur en zijn dan donderdag 29 september 2022 om 06:00 uur klaar. 

Werkzaamheden in 2 fasen

We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden.

  • Fase 1: we vervangen het asfalt van de rijbaan vanaf de aansluiting met de A12 tot aan de rotonde Droevendaalsesteeg.
  • Fase 2: we vervangen het asfalt van de rijbaan vanaf de rotonde Droevendaalsesteeg tot aan de aansluiting met de A12. 

Verkeersmaatregelen

  • Tijdens de werkzaamheden (19:00 tot 06:00 uur) leiden we het verkeer via de andere rijbaan. Dit geven we met borden aan.
  • Tijdens de werkzaamheden (19:00 tot 06:00 uur) zijn de kruispunten Dr. Willem Dreeslaan/Van Balverenweg en Langesteeg, en Mansholtlaan/Kierkamperweg en Kielekampsteeg afgesloten voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. Verkeer vanuit Bennekom leiden we via de Grintweg naar de Mansholtlaan. Verkeer vanuit het buitengebied leiden we via de Rijnsteeg/Bornsesteeg/Droevendaalsesteeg naar de Mansholtlaan. We geven dit aan met borden langs de weg. 
  • Overdag tussen 06:00 uur en 19:00 uur zijn de Mansholtlaan/Dr. Willem  Dreeslaan en alle kruisingen open voor alle verkeer.

Fietsers

Het fietspad langs de Mansholtlaan en Dr. Willem Dreeslaan blijft open tijdens de werkzaamheden. De kruispunten zijn wel afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden de Mansholtlaan/Dr. Willem Dreeslaan niet oversteken bij de kruisingen. Fietsers leiden we via fietspaden om naar de rotonde Droevendaalsesteeg en/of de fietstunnel bij de Langschoterweg.

Bus

Tijdens de werkzaamheden tussen 19:00 uur en 06:00 uur stopt de bus niet bij de bushaltes Halderbrink. Voor de hele uitvoeringsperiode verplaatsen we bushaltes vlakbij de Droevendaalsesteeg naar de andere kant van de rotonde.

Informatie over de N781 het project Beter Bereikbaar Wageningen vindt u op Beter Bereikbaar Wageningen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.