N345: Rondweg Voorst

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N345 Rondweg Voorst.

De N345 Rondweg Voorst is per 1 december 2018 open. Via deze rondweg gaat het autoverkeer om Voorst heen. De voormalige provinciale weg (Rijksstraatweg) dwars door Voorst, is daarmee ontlast. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. In 2020 voert provincie Gelderland nog enkele beplantings- en herstelwerkzaamheden uit.

Planning

Wanneer?Wat?

Tot maart 2020

Beplantings- en herstelwerkzaamheden

2021

Rapport archeologisch onderzoek klaar

Beplantingswerkzaamheden

Door de droge zomer in 2019 heeft een groot deel van de aangeplante eiken langs de rondweg het niet overleefd. Daarvoor in de plaats planten we nieuwe bomen terug, namelijk 60 eiken en 70 lindebomen. Met de aanplant van de lindebomen proberen we de eikenprocessierupsen te verminderen.

Ook brengen we op een aantal plaatsen extra begroeiing aan. Met deze bomen, struiken en hagen passen we de rondweg nog beter in het landschap aan. Verder passen we een deel van een zichtwal aan en plaatsen we enkele struiken op de zichtwal ter hoogte van de Hezeweg en de Kruisweg. Aannemerscombinatie Liebrechts/BAM voert de werkzaamheden uit.

Archeologie

Eind 2016 is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan op de plek van de beoogde rondweg. In totaal zijn 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Er zijn vele archeologische vondsten gedaan uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Christus) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Christus). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde. Hoewel de rondweg klaar is, is het archeologisch onderzoek nog in volle gang. Alle vondsten die tijdens het veldwerk zijn gedaan, alle sporen die zijn opgetekend en alle inzichten over de bodem worden uitgewerkt door archeologen. Door al die puzzelstukjes met elkaar te verbinden ontstaat een compleet verhaal over het verleden. Het onderzoeksrapport is naar verwachting uiterlijk 2021 klaar.

N345

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorkruiste de kern van Voorst. Dat is nu niet meer het geval. De rondweg verbetert zowel de doorstroming en veiligheid op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid. Gemeente Voorst heeft de oude Rijksstraatweg gereconstrueerd. Met de aanleg van de rondweg en heringerichte Rijksstraatweg daalt naar verwachting het aantal voertuigen dat via de Rijksstraatweg dwars door Voorst gaan van gemiddeld 14.000 voertuigen per dag naar 2.500 tot 3.000 voertuigen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.