N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N345 Rondweg De Hoven/Zutphen. Tussen november 2021 en december 2022 voeren we de laatste werkzaamheden uit om een nieuwe rondweg ten zuidwesten van De Hoven (N345) aan te leggen.
Wanneer: 01 november 2021 - 31 december 2022

De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Naar verwachting is de rondweg in december 2022 open voor verkeer.

Film rondweg

Bent u benieuwd hoe de nieuwe rondweg eruit komt te zien? We maakten een filmpje over de nieuwe rondweg.

Planning

Wanneer?Wat?

10 januari 2022

Start werkzaamheden bouw turborotonde aan de Kanonsdijk en fietstunnel Kanonsdijk (8 tot 10 maanden) .

Januari/ februari 2022

Aanleg ontsluitingsweg voor De Teuge 1 en aansluitend bouw fietstunnel Baankstraat.

Tot maart 2022

Planten van bomen en hagen diverse plekken.

Na april 2022

Aanleg ontbrekende delen van de rondweg en aansluiten van de rondweg op de turborotonde Kanonsdijk en op de rotonde Weg naar Voorst.

Eind 2022

Planten van groen rondom de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk.

December 2022

Openstelling nieuwe rondweg.

Februari 2022

Start werkzaamheden fietstunnel Baankstraat

Op de Baankstraat bij De Hoven/ Zutphen maken we een fietstunnel, zodat fietsers en wandelaars tussen De Hoven en Brummen straks veilig de rondweg kunnen kruisen. Vanaf maandag 14 februari 2022 starten de werkzaamheden. Vanaf dat moment is de Baankstraat gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er gelden omleidingsroutes. De provinciale weg (N345) tussen Brummen en Zutphen, namelijk de Wapsumsestraat, is gewoon open voor verkeer. Naar verwachting is de fietstunnel in november 2022 klaar. 

Wegafsluitingen en wegomleidingen gemotoriseerd verkeer

Vanaf 14 februari t/m november 2022:

 • Is de Baankstraat, tussen de Windheuvelstraat en de nieuwe ontsluitingsweg bij woonwijk De Teuge 1, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Is de verbinding tussen woonwijk De Teuge 1 en De Teuge 2 open. We halen de paaltjes op het wandel-/ fietspad tijdelijk weg, zodat bestemmingsverkeer en hulpdiensten vanuit de Teuge 1 via de Teuge 2 naar de Kanonsdijk en de Wapsumsestraat (N345) kan rijden
 • De Zutphensestraat sluiten we af voor doorgaand verkeer, vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge 2. De weg blijft wel bereikbaar voor bezoekers van het pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
 • Bouwverkeer rijdt via de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Wapsumsestraat en de Baankstraat. Tijdens de werkzaamheden aan de rondweg mag deze weg uitsluitend door bouwverkeer worden gebruikt. Zodra de rondweg er ligt, stellen we de ontsluitingsweg permanent open voor al het gemotoriseerd verkeer. Op dat moment plaatsen we de paaltjes weer terug in De Teuge en wordt dit weer een pad voor voetgangers en fietsers.

Fietsers en voetgangers

Tijdens de werkzaamheden aan de fietstunnel blijft de Baankstraat open voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van de toekomstige fietstunnel leiden we fietsers en voetgangers om via een tijdelijk (fiets)pad. Deze omleiding geldt totdat de fietstunnel klaar is.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde op de Kanonsdijk. De noordzijde van de nieuwe rondweg laten we aansluiten op de rotonde Weg naar Voorst. We maken 2 fietstunnels bij de Baankstraat en onder de turborotonde, zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren. Verder maken we een ontsluitingsweg zodat gemotoriseerd verkeer vanaf woonwijk De Teuge via de Baankstraat en de Zutphensestraat naar de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk kan en omgekeerd.  

Of bekijk de kaart in PDF.

We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit:

 • Fase 1: Aanleg Spooronderdoorgang, voorbelasting Kanonsdijk, aanleg rotonde Weg naar Voorst en aansluiting woonwijk De Teuge. Deze werkzaamheden zijn klaar;
 • Fase 2: Ontsluitingsweg voor woonwijk De Teuge 1, bouw van de rondweg, aanleg fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en aansluiten van de rondweg op de rotonde Weg naar Voorst.

De werkzaamheden voor fase 1 zijn klaar:

 • Op de Zutphensestraat brachten we 50.000 kubieke meter zand aan. De ondergrond moet 4 maanden inklinken voordat daarop de rotonde gebouwd mag worden.
 • We maakten een nieuwe blijvende aansluiting voor woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen, namelijk vanuit de Zutphensestraat bij De Teuge. Woonwijk De Teuge wordt daarmee via 2 wegen ontsloten op de N345 Wapsumsestraat, namelijk vanaf de Zutphensestraat en vanaf de Oude Kanonsdijk. Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer tussen De Teuge en de N345.
 • We maakten een rotonde langs de Weg naar Voorst, ter hoogte van de Tondensestraat. Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. Het verkeer kan de rotonde pas gebruiken als de hele rondweg klaar is. Tot die tijd kan verkeer alleen de aansluiting met de Tondensestraat gebruiken.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dat de weg te gast is in het landschap. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Door beplanting aan de zijkant en een groene middenberm past de weg straks in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

Rotonde Kanonsdijk

Op de provinciale weg tussen Brummen en Zutphen maken we een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden weef- en snijconflicten op de rotonde voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde maken we een fietstunnel. Maandag 10 januari 2022 startte aannemer Van Spijker met de werkzaamheden. De bouw van deze rotonde me daaronder een fietstunnel is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 tot 10 maanden.

Fietstunnels

Er komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Installatie om grondwater af te voeren

Op de Wapsumsestraat tussen Brummen en Zutphen, ter hoogte van woonwijk De Teuge, legden we een installatie aan om grondwater uit de bouwput te onttrekken en af te voeren naar de Tichelbeek. Dit is nodig zodat we daar droog kunnen werken aan de bouw van de rotonde Kanonsdijk en de fietstunnel. Het water stroomt op 4,5 meter hoogte door een buis boven de weg. In de nacht van 18 op 19 januari 2022 brachten we deze buis aan. Tijdens de hele bouwperiode blijft de installatie staan.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift hier overheen en geeft daarmee de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV Delft is door adviesbureau Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt. Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op de langste dag van het jaar, 21 juni. Door deze werkwijze hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

Nieuwe ontsluitingsweg De Teuge 1

Tussen de Baankstraat en de Zutphenstraat bij woonwijk De Teuge maken we een ontsluitingsweg. Deze weg komt parallel te liggen aan de toekomstige rondweg en sluit aan op de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk. Hier kan vervolgens gekozen worden voor de richting Zutphen of de richting Brummen. Deze weg mag  pas door bestemmingsverkeer van De Teuge gebruikt worden nadat de gehele rondweg klaar.

Tijdens de werkzaamheden aan de rondweg is deze weg uitsluitend bestemd voor bouwverkeer. En niet voor bestemmingsverkeer voor de woonwijk.  Daarmee scheiden we het bouwverkeer van het  woon-werk verkeer uit de woonwijk en dat komt de verkeersveiligheid ten goede.  

Aanplant groen

Rondom de nieuwe rondweg planten we ongeveer 35 bomen. Bij de keuze van het type bomen houden we rekening met inheemse bomen die een ecologische waarde hebben en niet zo gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Met deze bomen versterken we de aanwezige lanen in het gebied. Daarnaast leggen we 2 fruitboomgaarden aan. Hiermee vergroten we de ecologische waardes in het gebied. Daar waar het kan, planten we alvast bomen en hagen voor het broedseizoen in maart 2022. Het planten van groen ter plaatse van de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk doen we pas eind 2022. 

Wegafsluitingen

 • Tijdens de gehele periode is de Zutphensestraat vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wel bereikbaar voor bezoekers van het pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
 • Vanaf 14 februari 2022 is de Baankstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Windheuvelstraat en de nieuwe ontsluitingsweg bij woonwijk De Teuge 1.
 • Het wandel-/ fietspaadje tussen De Teuge 1 en De Teuge is dan open voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Op dit paadje, met de naam straatje Kanon en straatje De Teuge, verwijderen we tijdelijk de paaltjes.
 • 2 maanden voor de openstelling van de weg geldt er een wegafsluiting van de provinciale weg (Wapsumsestraat) tussen Brummen en Zutphen. Dat is nodig om beide rotondes (Weg naar Voorst en de Wapsumsestraat) op de nieuwe rondweg aan te sluiten. Ruim voor de wegafsluiting maken we de bijbehorende omleidingsroutes bekend op deze website en via de (sociale) media.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Vragen N345?

Neem contact op met Wilma Middelkoop. Telefonisch is zij te bereiken op (026) 359 93 65. Het is ook mogelijk om haar per e-mail te bereiken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.