N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

Op 17 december 2022 hebben we de nieuwe rondweg De Hoven feestelijk geopend. Vanaf 22 december 17.00 uur openen we de nieuwe rondweg voor verkeer.

De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven.

Contact

22 december 2022 rondweg open voor verkeer 

Op donderdag 22 december gaat om 17.00 uur de rondweg officieel open voor verkeer. Vanaf dat moment kunnen auto’s, motoren en vrachtwagens gebruik maken van deze nieuwe weg. In de tussenliggende periode voert de aannemer de laatste afrondende werkzaamheden uit.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde op de Kanonsdijk. De noordzijde van de nieuwe rondweg laten we aansluiten op de rotonde Weg naar Voorst. We maken 2 fietstunnels bij de Baankstraat en onder de turborotonde, zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren. Verder maken we een ontsluitingsweg zodat gemotoriseerd verkeer vanaf woonwijk De Teuge via de Baankstraat en de Zutphensestraat naar de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk kan en gekeerd.  

Grafische weergave aanleg N345

Of bekijk de kaart in PDF.

Film Rondweg

Bent u benieuwd hoe de nieuwe rondweg eruit komt te zien? We maakten een filmpje over de nieuwe rondweg.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dat de weg te gast is in het landschap. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Door beplanting aan de zijkant en een groene middenberm past de weg straks in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

Rotonde Weg naar Voorst

De rotonde op de Weg naar Voorst sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat op de rondweg aan. In juli 2021 realiseerde de provincie ter hoogte van de Tondensestraat en de Weg naar Voorst deze rotonde. Tussen maandag 12 september en maandag 26 september 2022 voerden we werkzaamheden uit om deze aan te sluiten op de huidige provinciale weg (Weg naar Voorst, N345) tussen Empe en De Hoven. Pas eind 2022 kan verkeer vanaf de rotonde de rondweg op rijden, omdat dan de rondweg klaar is. Tot die tijd blijft het verkeer vanaf de rotonde via de woonwijk De Hoven rijden.

Rotonde Kanonsdijk

Op de provinciale weg tussen Brummen en Zutphen maakten we een turborotonde. De bouw van deze rotonde duurde van maandag 10 januari tot en met vrijdag 28 oktober 2022. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden weef- en snijconflicten op de rotonde voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel, zodat fietsers en voetgangers aan de andere kant van de rondweg kunnen komen.

Fietstunnels

Er komen 2 fietstunnels zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Installatie om grondwater af te voeren

Op de Wapsumsestraat tussen Brummen en Zutphen, ter hoogte van woonwijk De Teuge, legden we een installatie aan om grondwater uit de bouwput te onttrekken en af te voeren naar de Tichelbeek. Dit is nodig zodat we daar droog kunnen werken aan de bouw van de rotonde Kanonsdijk en de fietstunnel. Het water stroomt op 4,5 meter hoogte door een buis boven de weg. In de nacht van 18 op 19 januari 2022 brachten we deze buis aan. Tijdens de hele bouwperiode blijft de installatie staan.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk plaatsen we komt een zonnewijzer. De schaduw van de zonnewijzer geeft de tijd aan. Deze is af te lezen op de cijfers van de klok die in het beton staan.

N345 - Schets rotonde zonnewijzer

Nieuwe ontsluitingsweg De Teuge 1

We hebben een ontsluitingsweg gemaakt, tussen de Baankstraat en de Zutphenstraat (bij woonwijk De Teuge). Deze weg ligt parallel aan de toekomstige rondweg en sluit aan op de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk. Hier kan vervolgens gekozen worden voor de richting Zutphen of Brummen. Deze weg mag pas door bestemmingsverkeer van De Teuge gebruikt worden nadat de gehele rondweg klaar.

Aanplant groen

Rondom de nieuwe rondweg, planten we ongeveer 35 bomen. Bij de keuze van het type bomen houden we rekening met inheemse bomen. Dit zijn soorten die al eeuwenlang in Nederland groeien, zonder menselijk ingrijpen. Ze hebben een ecologische waarde (doordat ze bijdragen aan biodiversiteit) en zijn niet zo gevoelig voor ziektes of plaagdieren. Met deze bomen versterken we de aanwezige lanen in het gebied. Daarnaast leggen we 2 fruitboomgaarden aan. Hiermee vergroten we de ecologische waarden in het gebied. Begin 2023 planten we groen ter plaatse van de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk. 

Wegafsluitingen

  • Tijdens de gehele periode is de Zutphensestraat (vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge) afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wél bereikbaar voor bezoekers van pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
  • Baankstraat: vanaf 14 februari 2022 is de Baankstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (tussen de Windheuvelstraat en de nieuwe ontsluitingsweg bij woonwijk De Teuge 1). Het wandel-/ fietspaadje (tussen De Teuge 1 en De Teuge) is dan open voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Op dit paadje, genaamd: ‘straatje Kanon’ en ‘straatje De Teuge’, hebben we tijdelijk de paaltjes weggehaald. Zodra de rondweg er ligt, stellen we de ontsluitingsweg permanent open voor al het gemotoriseerd verkeer. Op dat moment plaatsen we de paaltjes weer terug in De Teuge en dan wordt dit weer een pad voor voetgangers en fietsers.
  • Voor fietsers is de Baankstraat vanaf 9 november 2022 afgesloten. Dat is nodig om daar de laatste werkzaamheden aan de fietstunnel uit te voeren. Fietsers leiden we dan via de fietstunnel onder de rotonde bij Kanonsdijk. Die fietstunnel is bereikbaar vanaf de Zutphensestraat (Brummen) langs de Reuvershoeve. Vanuit de kant van De Teuge is de fietstunnel bereikbaar vanaf de ontsluitingsweg.

Planning

WanneerWat

Vanaf september 2022

Aanleg ontbrekende delen van de rondweg.

Begin 2023

Planten van groen rondom de bouwlocaties van de fietstunnels .

22 december 2022                                                                                                           

Rondweg open voor verkeer na 17.00 uur

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.