N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

Vanaf 9 november 2022 is de fietstunnel onder de rotonde Kanonsdijk open. Voor fietsers is dit dé manier om tussen De Teuge en Brummen heen en weer te rijden. De Baankstraat is dan afgesloten.

De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Naar verwachting is de rondweg in december 2022 open voor verkeer.

Actueel november 2022

Wijziging fietsroute tussen Brummen en De Teuge. 

Vanaf woensdag 9 november 2022 is de fietstunnel onder de rotonde bij de Kanonsdijk klaar en open voor (brom)fietsers en voetgangers (zie afbeelding hiernaast). Het is dan niet meer mogelijk om via de Baankstraat te fietsen. De Baankstraat sluiten we diezelfde datum af. Dat is nodig om daar de laatste werkzaamheden aan de fietstunnel uit te voeren.

Omleiding:

 • Per 9 november 2022 is de fietstunnel bij de Kanonsdijk de manier om tussen Brummen en De Teuge heen en weer te gaan. Verkeersregelaars wijzen de eerste dagen fietsers de nieuwe route. Ook geven we de nieuwe fietsroute aan via borden langs de weg. 
 • De fietstunnel is bereikbaar vanaf de Zutphensestraat (Brummen) langs de Reuvershoeve. Vanuit de kant van De Teuge is de fietstunnel bereikbaar vanaf de ontsluitingsweg.

image.png

De fietstunnel gaat onder de rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht invalt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers. Vanuit de fietstunnel is een zonnewijzer te zien die de tijd aangeeft. 

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde op de Kanonsdijk. De noordzijde van de nieuwe rondweg laten we aansluiten op de rotonde Weg naar Voorst. We maken 2 fietstunnels bij de Baankstraat en onder de turborotonde, zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren. Verder maken we een ontsluitingsweg zodat gemotoriseerd verkeer vanaf woonwijk De Teuge via de Baankstraat en de Zutphensestraat naar de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk kan en omgekeerd.  

Of bekijk de kaart in PDF.

Film rondweg

Bent u benieuwd hoe de nieuwe rondweg eruit komt te zien? We maakten een filmpje over de nieuwe rondweg.

We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit:

 • Fase 1: Aanleg van de Spooronderdoorgang, voorbelasting Kanonsdijk, aanleg rotonde ‘Weg naar Voorst’ en aansluiting woonwijk De Teuge.  Deze werkzaamheden zijn klaar;
 • Fase 2: Ontsluitingsweg voor woonwijk De Teuge 1, bouw van de rondweg, aanleg fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en aansluiten van de rondweg op de rotonde Weg naar Voorst. De fase waarin we ons momenteel bevinden.

Uitgevoerde werkzaamheden tijdens fase 1 en 2:

 • Op de Zutphensestraat brachten we 50.000 kubieke meter zand aan. De ondergrond moet 4 maanden inklinken voordat de rotonde daarop gebouwd mag worden.
 • We maakten een nieuwe blijvende aansluiting voor woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen, namelijk vanuit de Zutphensestraat bij De Teuge. Woonwijk De Teuge wordt daarmee via 2 wegen ontsloten op de N345 Wapsumsestraat (namelijk vanaf de Zutphensestraat en vanaf de Oude Kanonsdijk). Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer tussen De Teuge en de N345.
 • We maakten een rotonde langs de Weg naar Voorst (ter hoogte van de Tondensestraat). Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. Het verkeer kan de rotonde pas gebruiken als de hele rondweg klaar is. Tot die tijd kan verkeer alleen de aansluiting met de Tondensestraat gebruiken.
 • We maakten een turborotonde bij de Kanonsdijk.
 • De rotonde bij de Kanonsdijk is klaar. Per 28 oktober 2022 gebruikt gemotoriseerd verkeer deze rotonde om vanuit de richting Brummen naar De Hoven en de Oude IJsselbrug in Zutphen te rijden en andersom. Zodra de rondweg klaar is (eind december 2022) kan verkeer vanaf deze rotonde de rondweg op en af rijden.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dat de weg te gast is in het landschap. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Door beplanting aan de zijkant en een groene middenberm past de weg straks in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

Rotonde Weg naar Voorst

De rotonde op de Weg naar Voorst sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat op de rondweg aan. In juli 2021 realiseerde de provincie ter hoogte van de Tondensestraat en de Weg naar Voorst deze rotonde. Tussen maandag 12 september en maandag 26 september 2022 voerden we werkzaamheden uit om deze aan te sluiten op de huidige provinciale weg (Weg naar Voorst, N345) tussen Empe en De Hoven. Pas eind 2022 kan verkeer vanaf de rotonde de rondweg op rijden, omdat dan de rondweg klaar is. Tot die tijd blijft het verkeer vanaf de rotonde via de woonwijk De Hoven rijden.

Rotonde Kanonsdijk

Op de provinciale weg tussen Brummen en Zutphen maakten we een turborotonde. De bouw van deze rotonde duurde van maandag 10 januari tot en met vrijdag 28 oktober 2022. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden weef- en snijconflicten op de rotonde voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel, zodat fietsers en voetgangers aan de andere kant van de rondweg kunnen komen.

Fietstunnels

Er komen 2 fietstunnels zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Installatie om grondwater af te voeren

Op de Wapsumsestraat tussen Brummen en Zutphen, ter hoogte van woonwijk De Teuge, legden we een installatie aan om grondwater uit de bouwput te onttrekken en af te voeren naar de Tichelbeek. Dit is nodig zodat we daar droog kunnen werken aan de bouw van de rotonde Kanonsdijk en de fietstunnel. Het water stroomt op 4,5 meter hoogte door een buis boven de weg. In de nacht van 18 op 19 januari 2022 brachten we deze buis aan. Tijdens de hele bouwperiode blijft de installatie staan.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk plaatsen we komt een zonnewijzer. De schaduw van de zonnewijzer geeft de tijd aan. Deze is af te lezen op de cijfers van de klok die in het beton staan.

Nieuwe ontsluitingsweg De Teuge 1

We maken een ontsluitingsweg, tussen de Baankstraat en de Zutphenstraat (bij woonwijk De Teuge). Deze weg komt parallel te liggen aan de toekomstige rondweg en sluit aan op de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk. Hier kan vervolgens gekozen worden voor de richting Zutphen of Brummen. Deze weg mag pas door bestemmingsverkeer van De Teuge gebruikt worden nadat de gehele rondweg klaar.

Aanplant groen

Rondom de nieuwe rondweg, planten we ongeveer 35 bomen. Bij de keuze van het type bomen houden we rekening met inheemse bomen. Dit zijn soorten die al eeuwenlang in Nederland groeien, zonder menselijk ingrijpen. Ze hebben een ecologische waarde (doordat ze bijdragen aan biodiversiteit) en zijn niet zo gevoelig voor ziektes of plaagdieren. Met deze bomen versterken we de aanwezige lanen in het gebied. Daarnaast leggen we 2 fruitboomgaarden aan. Hiermee vergroten we de ecologische waarden in het gebied. Eind 2022  planten we groen ter plaatse van de bouwlocaties van de fietstunnels. En bij de rotonde aan de Kanonsdijk. Mocht dat niet meer lukken, dan doen we dat in januari en februari 2023.

Wegafsluitingen

 • Tijdens de gehele periode is de Zutphensestraat (vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge) afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wél bereikbaar voor bezoekers van pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
 • Baankstraat: vanaf 14 februari 2022 is de Baankstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (tussen de Windheuvelstraat en de nieuwe ontsluitingsweg bij woonwijk De Teuge 1). Het wandel-/ fietspaadje (tussen De Teuge 1 en De Teuge) is dan open voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Op dit paadje, genaamd: ‘straatje Kanon’ en ‘straatje De Teuge’, hebben we tijdelijk de paaltjes weggehaald.
 • Zodra de rondweg er ligt, stellen we de ontsluitingsweg permanent open voor al het gemotoriseerd verkeer. Op dat moment plaatsen we de paaltjes weer terug in De Teuge en dan wordt dit weer een pad voor voetgangers en fietsers.
 • Voor fietsers is de Baankstraat vanaf 9 november 2022 afgesloten. Fietsers leiden we dan via de fietstunnel onder de rotonde bij Kanonsdijk. 

Planning

Wanneer?Wat?

Vanaf september 2022

Aanleg ontbrekende delen van de rondweg.

Eind 2022

Planten van groen rondom de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk.

December 2022

Openstelling nieuwe rondweg.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Vragen N345?

Neem contact op met Wilma Middelkoop. Telefonisch is zij te bereiken op (026) 359 93 65. Het is ook mogelijk om haar per e-mail te bereiken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.