N345: carpoolplaats de Kar – Sluinerweg

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N345 Carpoolplaats de Kar - Sluinerweg.

In 2022 en 2023 willen we de inrichting veranderen van de Zutphensestraat (N345) tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is.

Planning

Wanneer?Wat?

Najaar 2021 – najaar 2022

Voorbereiden werkzaamheden, waaronder het uitvoeren van aanvullende veldonderzoeken, aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen en selecteren van een aannemer.

Voorjaar 2023

Uitvoering werkzaamheden

Deze planning is een inschatting en kan nog wijzigen.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphensestraat (N345) verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door parallelwegen te maken aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats de Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via verkeerslichten. Bij de Sluinerweg doen we dit met een rotonde. We houden daarbij rekening met de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de bedrijven, carpoolplaats de Kar en de parallelwegen.

Fietsers kunnen bij de rotonde en de verkeerslichten de weg veilig oversteken. De oversteek bij de Oude Apeldoornseweg heffen we dan op.

Visualisaties

Van het ontwerp maakten we visualisaties. Dit zijn 3D-beelden waarmee we een indruk geven van hoe de weg er na de werkzaamheden uitziet. Deze visualisaties zijn geen volledig juiste weergaves, met name de bebouwing en de verre horizon komen mogelijk niet overeen met de realiteit.

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen aan de weg passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. In overleg met de gemeenten maakten we daarom een Provinciaal inpassingsplan (kortweg PIP).  Dit is een provinciaal ontwerpbestemmingsplan. Kijk voor meer informatie op de pagina wat provinciale inpassingsplannen zijn.

 

Onze Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op woensdag 15 december 2021. Er is daarna tijdens de ter inzage periode geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat  het inpassingsplan in werking treedt en dat we kunnen starten met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.