N330: Zelhem - Varsseveld

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N330 Zelhem - Varsseveld.

Tot juni 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Er komt een nieuwe verkeersbrug met gescheiden auto- en fietsverkeer.

Planning

Wanneer?Wat?

Half november 2021 – half juni 2022:

Werkzaamheden vervangen bruggen over Boven Slinge

Brug over de Boven Slinge

We vervangen de brug over de Boven Slinge tussen Halle en Varsseveld. Op de nieuwe brug wordt autoverkeer gescheiden van fietsers. De werkzaamheden startten half november 2021. De nieuwe brug is naar verwachting halverwege juni 2022 klaar. De werkzaamheden vinden overdag plaats en we hoeven hier geen wegen voor af te sluiten, met uitzondering van de Hogeweg. Half mei wordt de N330 voor 1 weekend afgesloten. Deze afsluiting is nodig om de nieuwe brug aan te sluiten op de N330. We verwachten dat gemotoriseerd verkeer tussen Varsseveld en Halle nauwelijks tot geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Werkzaamheden tijdelijke verkeersbrug

Van Spijker Infrabouw uit Meppel voert de werkzaamheden uit. Zij zijn in 2021 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Zo is de tijdelijk een brug gebouwd waar het gemotoriseerde verkeer over geleid wordt.  De tijdelijke brug is begin januari 2022 opengesteld. De oude verkeersbrug is inmiddels gesloopt. Tijdens de bouw van de nieuwe brug blijft de Hogeweg afgesloten, omdat veilig moet blijven voor het verkeer.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.