N327: Leerdam - Geldermalsen - Est

In 2022 voeren we onderhoud uit aan de N327 tussen Leerdam en Est. De planning, het verloop van de werkzaamheden en andere informatie over dit project vindt u op deze pagina.

Wat gaat er veranderen?

De bovenste laag van het asfalt is op verschillende delen van de weg aan vervanging toe. Dit werk combineren we met het onderhoud aan bruggen, duikers en tunnels. En we passen de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Verkeersbesluiten

Over het onderhoud

  • We nemen maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming.
  • Op enkele delen van de N327 voeren we onderhoud uit aan het asfalt, omdat dit in minder goede staat is.
  • We voeren onderhoud uit aan de bruggen, tunnels en duikers op de N327 tussen Leerdam en Geldermalsen. Met de gemeente en de omgeving kijken we hoe we kunnen zorgen dat de wanden van de tunnels ter hoogte van basisschool de Bloeiende Betuwe en de McDonald’s passen bij de omgeving.
  • We vervangen de verkeerslichten bij de A2, Enspijk en bij de A15.

Punten die we willen verbeteren

Het accent voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ligt op het deel tussen Leerdam en Geldermalsen. Op basis van resultaten van verschillende onderzoeken, willen we de volgende punten verbeteren: 

  • De parallelwegen;
  • de kruispunten;
  • het gebied rondom de rotonde van Laageinde;
  • de bomen langs de weg;
  • bermbeheer. 
  • In de huidige situatie mag gemotoriseerd verkeer tussen Leerdam en Geldermalsen niet overal over de parallelweg rijden. Landbouwverkeer mag dit wel. Bestemmingsverkeer kan de parallelweg alleen bereiken door vanaf de hoofdrijbaan en de berm door te steken. Dat levert soms verkeersonveilige situaties op. Provincie Gelderland wil de parallelweg open stellen voor bestemmingsverkeer (bewoners en bedrijven aan de parallelweg). Hierdoor neemt de verkeersveiligheid en doorstroming op de provinciale weg toe.

Om te zorgen dat de doorstroming van het verkeer de komende 9 jaar goed blijft, nemen we maatregelen ter hoogte van de aansluitingen bij de A2 en A15 en ter hoogte van McDonalds. We vervangen de huidige verkeerslichten en er komen verkeerslichten ter hoogte van de oprit bij de A15 richting Tiel.

Daarnaast passen we op het kruispunt bij de McDonald’s de fietspadenstructuur aan. Fietsers kunnen in de toekomst alleen nog oversteken aan de kant van de snelweg en natuurlijk via de fietstunnel. De oversteek aan de kant van Geldermalsen heffen we op. Alle verkeer mag straks gebruikmaken van de parallelwegen tussen Leerdam en Geldermalsen.

Verbeteringen in de omgeving

Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe zijn in gesprek met de klankbordgroep over het inrichten van het gebied rondom de rotonde Laageinde. Het fietsverkeer krijgt in de toekomst voorrang op de rotonde. De Laan van Leeuwenstein wordt een eenrichtingsweg. Hiervoor komt een apart rechtsafvak op de N327 bij de brandweerkazerne vanuit de richting Laageinde.

Gemeente West Betuwe legt de plannen rondom Laageinde nog voor aan de bedrijven en direct betrokkenen.

 

De bomenlanen langs de N327 zijn langzaam verdwenen, onder meer door de essenziekte. Samen met gemeente West Betuwe en Eelerwoude maakten we een inrichtingsplan om de ingang van de dorpen langs de provinciale weg herkenbaar te maken en de bomenlanen te herstellen.

 

We deden onderzoek naar het verminderen van het verharde oppervlak op en langs de N327. Op diverse locaties verwijderen we verharding om plaats te maken voor groene bermen. Water kan hierdoor beter wegzakken in de grond.

Zienswijzen Ontwerp-verkeersbesluiten 

De ontwerp Verkeersbesluiten lagen van 4 mei tot en met 15 juni 2022 ter inzage. Op het ontwerpverkeersbesluit Verkeerslichten kwamen geen zienswijzen binnen. Op het ontwerp verkeersbesluit Parallelweg zijn 4 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen leidden tot het aanpassen van dit verkeersbesluit. In het ontwerp-verkeersbesluit Parallelwegen was het voornemen opgenomen om de parallelweg bijna in zijn geheel open te stellen voor alle verkeer. Naar aanleiding van de zienswijzen overwoog provincie Gelderland dit voornemen opnieuw en besloot om de parallelweg alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer. Met het bord 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' wordt dat aangegeven.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.