N325: Pleijroute Westervoortsedijk

We voeren wegwerkzaamheden uit aan de N325: Pleijroute - Westervoortsedijk.

Actueel

Van 29 september tot en met 20 december 2022 maken we een nieuwe fietsverbinding tussen het fietspad langs de Pleijroute (N325) en de snelfietsroute Arnhem – Westervoort – Duiven. Ook halen we de opgeheven busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute weg. Verder maken we op een extra rechtsafstrook op de N325 voor verkeer komende uit de richting Velperbroek naar de Westervoortsedijk. 

Aanpassingen kruispunt Westervoortsedijk/ Pleijroute 

We voeren de volgende maatregelen door rondom het kruispunt: 

  • We maken een nieuwe fietsverbinding tussen het fietspad langs de Pleijroute en de snelfietsroute Arnhem – Westervoort – Duiven. 
  • De huidige fietsoversteek bij de Westervoortsedijk met de Zevenaarseweg komt te vervallen. We verwijderen deze nadat het nieuwe fietspad over de waterplas klaar is. 
  • We verwijderen de busbaan aan de oostzijde van de Pleijroute. Deze is al eerder opgeheven en wordt niet meer door de bus gebruikt. Fietsers gebruiken deze weg om het kruispunt bij de Westervoortsedijk/ Pleijroute te omzeilen. 
  • We maken een tweede rechtsafstrook bij het kruispunt met de Westervoortsedijk voor gemotoriseerd verkeer komende uit de richting Velperbroek. Hierbij is de rechterstrook bestemd voor verkeer richting Westervoort en de linkerstrook voor verkeer naar Arnhem Centrum. Met deze extra rechtsafstrook verbetert zowel de doorstroming van afslaand verkeer als verkeer dat rechtdoor gaat.
  • We passen het verkeerslicht op de Pleijroute met de Westervoortsedijk aan.

Betere fietsverbinding en doorstroming verkeer 

De Pleijroute is een belangrijke doorrijdroute voor verkeer naar de A12 en de A325. Zodra (brom)fietsers, komende vanuit het centrum of Arnhem Zuid, het kruispunt Westervoortsedijk / Pleijroute oversteken, staat het gemotoriseerd verkeer uit alle richtingen op dit kruispunt stil. Door de fietsverbinding bij dit kruispunt te verbeteren, zal al het verkeer beter doorstromen. 

Bestaande fietsverbinding Pleijweg.jpg

Nieuwe fietsverbinding

In de nieuwe situatie steken fietsers straks het kruispunt Westervoorstedijk/ Pleijroute (N325) aan de kant van de Westervoortsdijk over en rijden via het nieuwe fietspad over de huidige waterplas naar het bestaande fietspad tussen Arnhem en Westervoort. Op dit deel van het fietspad plaatsen we ook lantaarnpalen.

Het nieuwe fietspad maken we op een dijkje. In het dijkje plaatsen we een koker vormige buis van 2,5 meter hoog en 3 meter breed. Overtollig regenwater kan hierdoor naar beide kanten  afvloeien.. 

Nieuwe fietsverbinding Pleijweg

Planning

We voeren de werkzaamheden uit van 29 september tot en met 20 december 2022. We voeren de werkzaamheden zowel overdag als ’s nachts uit. 

Verkeersmaatregelen

  • Er zijn 2 weekeindafsluitingen nodig, namelijk 4 tot en met 7 november 2022 en 18 tot en met 21 november 2022. In het eerste weekend is de Westervoortsedijk stad uit afgesloten en het 2de weekend stad is de Westervoortsedijk de stad in afgesloten. Verkeer leiden we om met borden langs de weg. 
  • De Westervoortsedijk sluiten we enkele nachten af om de extra rechtsafstrook op de Pleijroute te maken. Verkeer uit de richting van het Velperbroekcircuit leiden we om via de afslag Huissen. Het verkeer moet daar omkeren om vervolgens de Westervoortsedijk op te rijden. 
  • Tijdens werkzaamheden in de middenberm van de Westervoortsedijk is 1 rijbaan beschikbaar voor verkeer om linksaf te slaan vanaf de Pleijroute naar de Westervoortsedijk.

Zodra er meer informatie en de planning bekend is, communiceren we dat op deze pagina en met borden langs de weg. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.