N324: Nederasselt - Nijmegen

De Graafseweg (N324) is toe aan groot onderhoud tussen Alverna en de John S. Thompsonbrug. Naast het vervangen van asfalt voeren we gelijk enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden

In het voorjaar van 2020 voerden we groot onderhoud uit aan de N324 tussen de kruising Streekweg in Nijmegen en de rotonde Oosterweg in Wijchen. We bereiden nu het groot onderhoud voor tussen de rotonde Oosterweg en de John S. Thompsonbrug (Graafsebrug). Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Verleggen van kabels en leidingen
 • Vervangen asfalt tussen rotonde Oosterweg en de John S. Thompsonbrug
 • Vervangen duiker ter hoogte van Waalzorg
 • Verkeersregelinstallatie plaatsen bij kruising N845 – N324
 • Aanpassen kruising N324 – Eindsestraat – Broekstraat en vervangen VRI
 • Verbreden fietspaden tussen rotonde Huurlingsedam en John S. Thompsonbrug
 • Aanleg faunaduiker onder de N324 tussen Eindsestraat en John S. Thompsonbrug

Voor deze werkzaamheden hebben we een definitief ontwerp gemaakt. Op basis van dit ontwerp hebben wij nog een aantal grondposities nodig. Deze voorbereiding vraagt meer tijd dan wij vooraf hebben ingeschat. Wij voeren daarom de werkzaamheden niet in 2021 uit, maar in 2022. Daarna selecteren wij een aannemer en stellen we samen met de aannemer een planning op. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover via deze pagina.

Werkzaamheden John S. Thompsonbrug

Rijkswaterstaat voert tussen 2020 en 2023 werkzaamheden uit aan de John S. Thompsonbrug. Wij stemmen de planning en de werkzaamheden af op elkaar, samen met de betrokken gemeenten. We proberen samen zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers te veroorzaken. Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat.

Landschappelijk inrichtingsplan

We hebben een landschappelijk inrichtingsplan (ZIP 4,4 MB) gemaakt voor de N324. In dit plan zijn we uitgegaan van het behouden van zoveel mogelijk bomen langs de N324 en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom schermen we verschillende bomen langs de rijbaan af met geleiderails. Daarnaast hebben we een manier gevonden om minder te hoeven graven. Zo kunnen we het fietspad verbreden zonder bomen te kappen. In totaal kappen we 10 bomen, 3 vanwege verkeersveiligheid en 7 omdat ze niet gezond genoeg zijn. We planten in totaal 67 nieuwe bomen aan. De gemeente Wijchen heeft ingestemd met het inrichtingsplan. Voorafgaand daaraan hebben we het plan voorgelegd aan belangenorganisaties. Zij hebben positief gereageerd en nog enkele suggesties aan ons gegeven. Wij hebben met de belangenorganisaties contact gehad over deze suggestie en waar het een verbetering betrof het inrichtingsplan aangepast.  

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna.

 1. Verkeersbesluit
 2. Bestemmingsplan

Voor de volgende werkzaamheden hebben we een verkeersbesluit (ZIP 725 kB) genomen:

 • Het maken van een fietsstraat
 • De herinrichting van de kruising Graafseweg (N324) – Broekstraat / Eindsestraat (N846)
 • Het aanleggen of verleggen van middengeleiders.

Het aanpassen van de kruising Eindsestraat – Broekstraat paste niet in het bestemmingsplan van de gemeente Heumen. De gemeente Heumen heeft daarom het bestemmingsplan aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan is in september 2020 vastgesteld en in december 2020 onherroepelijk geworden.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.