N322: Rossum (N831) – Beneden-Leeuwen (N323)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N322 Rossum - Beneden-Leeuwen.

Van 31 oktober tot en met 4 november 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N322 (Van Heemstraweg) tussen de rotonde N322/N323 (Prins Willem Alexanderweg/Maas en Waalweg) in gemeente Beneden-Leeuwen en de aansluiting met de Nieuwe Weg bij Wamel in gemeente West Maas en Waal. De werkzaamheden voeren we in 2 fasen uit. 

Planning

Wanneer?Wat?

31 oktober t/m 2 november 2022, van 09.00 uur tot 16.00 uur

Fase 1: 

Het aanbrengen van een bochtverbreding ter hoogte van de kruising N322/N323  in aansluiting op de zijwegen 'Van Heemstraweg’.

3 en 4 november 2022, van 19.00 uur tot 07.00 uur

Fase 2: 

Het vervangen van asfaltdeklaag vanaf rotonde N322/ N323 in Beneden-Leeuwen tot de kruising N322 met ‘Nieuwe Weg’ bij Wamel.

4 en 5 november, van 19.00 uur tot 07.00 uur

Fase 2: 

reservetijd voor eventueel uitlopende werkzaamheden

Fase 1: Aanbrengen van bochtverbreding

In voorbereiding op de vervanging van de asfaltdeklaag op de N322 worden de bochten van de N322 naar de zijwegen verbreedt. Dit is ter hoogte van de aansluitingen naar de parallelwegen vanuit de N322 (Van Heemstraweg). 

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november tussen 09.00 en 16.00 uur. Tijdens deze werkperiode wordt, ter hoogte van deze aansluitingen de hoofdrijbaan versmald en de snelheid wordt teruggebracht naar 50 km per uur. Vanwege deze versmalling van de hoofdrijbaan kan er verkeershinder ontstaan.

Fase 2: Vervangen asfaltdeklaag 

Het wegvak op de N322, vanaf het kruispunt met de Nieuwe Weg tot de rotonde N322/ N323 Beneden-Leeuwen krijgt een nieuwe, geluidsreducerende asfaltdeklaag. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van donderdag 3 november tot en met vrijdag 4 november 2022 tussen 19.00 uur en 07.00 uur.  De werkzaamheden kunnen door bijvoorbeeld slecht weer langer duren. Voor uitlopende werkzaamheden reserveren wij vrijdag 4 november, 19.00 uur tot en met zaterdag 5 november, 07.00 uur. 

Wegafsluiting N322 tijdens 1 avond en 1 nacht

Tijdens de uitvoering van het asfaltonderhoud is de weg in de avond en de nacht afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is op de N322 vanaf het kruispunt met de Nieuwe Weg tot de rotonde N322/ N323 Beneden-Leeuwen. 

Wanneer de werkzaamheden uitlopen dan geldt de wegafsluiting ook voor vrijdag 4 november, 19.00 uur tot en met zaterdag 5 november, 07.00 uur. 

Overdag blijft de N322 bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. 

Omleiding tijdens 1 avond en 1 nacht

Het gemotoriseerd verkeer vanuit Wamel richting Beneden-Leeuwen wordt omgeleid vanaf kruising N322/ Nieuwe Weg bij Wamel via Nieuwe Weg, Dijkgraaf de Leeuwweg, Sluissestraat en Veesteeg. 

Het gemotoriseerd verkeer vanaf N323/A15 en het verkeer vanuit N322/ Maas en Waalweg en Beneden- Leeuwen wordt omgeleid via de Veesteeg, Sluissestraat, Dijkgraaf de Leeuwweg en de Nieuwe weg.

Fietsers en voetgangers worden met borden op locatie langs de werkzaamheden geleid. De woningen in de buurt van de rotondes blijven bereikbaar. 

De omleidingsroutes zijn afgestemd met gemeente West Maas en Waal.

Werkzaamheden in de avond en nacht

De werkzaamheden buiten de bebouwde kom van gemeente West Maas en Waal voeren we in de avond en nacht uit. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de weg af. Dat is veiliger voor de weggebruikers en de werkers aan de weg. De keuze voor het werken in de avond en nacht hebben we in overleg met gemeente West Maas en Waal gemaakt. De voornaamste reden voor de keuze is om alle woonplaatsen aan de N322 overdag bereikbaar te houden. Aannemer Remmits voert de werkzaamheden in een korte, aaneengesloten periode uit. Met het voordeel dat we dan overdag geen verkeershinder over een langere periode veroorzaken. Met de inzet van omleidingen blijft de regio goed bereikbaar. 

Nood- en hulpdiensten

Het afsluiten van een weg heeft invloed op de bereikbaarheid, omdat de weg over de hele breedte geasfalteerd wordt. De nood- en hulpdiensten worden ter plekke langs de werkzaamheden geleid.

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.