N320: Culemborg - Kesteren

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N320 tussen Zoelmond en Kesteren.
Wanneer: 07 september 2022 - 16 september 2022

In september en oktober 2022 voerden we asfaltwerkzaamheden uit. In 2023 voeren we groot onderhoud uit.

Groot onderhoud N320 tussen Zoelmond en Kesteren in voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 voeren we het groot onderhoud uit aan de N320 tussen Zoelmond en Kesteren. We vervangen het asfalt van de weg en voeren een aantal maatregelen uit die de verkeersveiligheid verbeteren, zoals een snelheidsverlaging. Dat bereiden we nu voor. De werkzaamheden voor de N320 stemmen we af op de ontwikkelingen in gemeenten Buren en Neder Betuwe.

Naast het reguliere asfaltonderhoud kijken we naar het onderhoud van verlichting en bewegwijzering en enkele ‘duikers’.

Informatie over het ontwerp en de planning van het groot onderhoud in het voorjaar van 2023 volgt eind 2022.

Documenten en links

Verkeersbesluit 

Als wegbeheerder van de N320 moeten we voor deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit nemen. Voor een aantal verkeersmaatregelen is bekendmaking als verkeersbesluit in de Staatscourant verplicht. Dit verkeersbesluit is niet van toepassing op het asfaltonderhoud van de rotondes Hoendersteeg en Tielsestraat.

Dit verkeersbesluit is vanaf 21 september 2022 in te zien op de pagina ‘officiële bekendmakingen’. U kunt zaaknummer 2022-012726 gebruiken als zoekopdracht voor het verkeersbesluit.

Ter inzage

Vanaf 21 september 2022 ligt een kopie van het verkeersbesluit 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van gemeente Buren, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 november 2022 een zienswijze indienen. In een zienswijze kunnen belanghebbenden hun mening geven over de geplande verkeersmaatregelen in het ontwerp. 

Meer informatie

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.