N318: Varsseveld - Aalten - Winterswijk

In 2023 voeren we groot onderhoud uit op de N318 tussen Varsseveld en de rotonde Aldanaweg in Aalten en tussen de Bredevoortsestraatweg in Aalten tot Winterswijk.

We vervangen op meerdere plekken de asfaltdeklaag. Naast het onderhoud voeren we gelijktijdig enkele aanpassingen aan de weg uit om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. 

Bewonersavond

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseerden we een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden en voorgenomen aanpassingen aan de N318, specifiek over het weggedeelte tussen Varsseveld en de rotonde Aldanaweg in Aalten. Bij de bijeenkomst toonden we ook de ontwerptekening van de N318 Varsseveld – Aalten. Tot en met 29 oktober 2022 konden mensen via een online formulier reageren op de plannen. We maken een reactienota met daarin alle reacties en de beantwoording daarvan. We ontvingen 40 reacties digitaal en via gemeente Aalten. Het beantwoorden van de vragen heeft meer nodig dan aanvankelijk was ingeschat. Naar verwachting is de reactienota in de 2e helft van januari 2023 klaar en zetten hem dan op deze webpagina.

Planning

Wanneer?Wat?

Juli 2022

Ontwerp definitief

juli – december 2022

Grondaankopen

September  - december 2022

Verkeersbesluiten

Medio januari 2023

Reactienota  

Januari - maart 2023

Aanbesteding

Medio 2023

Uitvoering

Aanpassingen aan de weg Varsseveld – Aalten

 • Aanleggen van 4 verplichte landbouwpasseerhavens.
 • Instellen van een inhaalverbod.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van zijwegen voor grote voertuigen.
 • Het afsluiten van een aantal zijwegen op de Varsseveldsestraatweg voor gemotoriseerd verkeer:
  • Weversborgdijk 
  • Barnekampsdijk 
  • Heuvelweg (westelijk gelegen aansluiting)

Rondweg Aalten

 • Doortrekken parallelweg vanaf de Bredevoortsestraatweg tot en met de inrit van de atletiekvereniging Aalten.  
 • Aanbrengen voorzieningen voor bescherming waterwingebied. We leggen onder andere tussen de Bredevoortsestraatweg en de Hamelandweg een filtrerende constructie naast de rijbaan aan. Daarmee wordt vervuild hemelwater gereinigd in de berm.  Zo worden onder andere zware metalen en olie geabsorbeerd, waarna het gezuiverde water de grond inzakt. Het water hoeft dus niet afgevoerd te worden naar een waterzuivering. 

Kunst in de tunnel

Samen met gemeente Aalten maken we de 130 meter lange tunnel onder de Hamelandroute (N313) bij Aalten aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker. We verbeteren de verlichting in de tunnel en op de wanden komen kleurrijke muurschilderingen (street art). De inwoners van de gemeente mogen meedenken over het ontwerp.

Aalten - Winterswijk

 • Aanpassen verkeerslichten Tolhuisweg. 
 • De fietsoversteek bij de Tolhuisweg bundelen we aan de noordzijde van het kruispunt en de zuidelijke fietsoversteek verdwijnt.
 • Aanpassen oversteek Stationsweg. Deze passen we aan zodat overstekende fietsers en landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren.

Onderhoudswerkzaamheden

 • Asfaltdeklagen op diverse plekken vervangen
 • Repareren en schoonmaken van de tunnel onder de Hamelandroute.
 • Reparaties aan de Berenschotbruggen.
 • Verlichting in de lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.

Bomen

Er is ruimte nodig om de parallelweg tussen de Bredevoortsestraatweg en de inrit van de atletiekvereniging te verlengen. Dat kan alleen als we daar bomen weghalen. Datzelfde geldt om de aanpassingen aan het kruispunt ter hoogte van de Tolhuisweg te doen. In totaal gaat het om 11 bomen. We vragen hiervoor bij gemeente Aalten een kapvergunning aan.

Verkeersbesluit

Voor het afsluiten van de Weversborgdijk, Barnekampsdijk, Heuvelweg en Hollenberg, het instellen van een inhaalverbod op de N318 tussen Varsseveld en Aalten, en de aanleg van landbouwpasseerhavens is een verkeersbesluit nodig. Provincie Gelderland stelt in overleg met de gemeente Aalten dit verkeersbesluit op.

Voor het doortrekken van de parallelweg naar het terrein van de atletiekvereniging  en het afsluiten van de bestaande aansluiting op de N318 is eveneens een verkeersbesluit nodig. Provincie Gelderland stelt hiervoor een verkeersbesluit op.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.