N317: Aansluiting met A348 – rotonde N338

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N317: Aansluiting met A348 - rotonde N338.
Wanneer: 19 september 2022 - 21 oktober 2022

We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de N317 tussen de aansluiting met de A348 en de rotonde met de N338 bij Doesburg. In 2021 vervingen we het asfalt tussen de aansluiting met de A348 tot aan de aansluiting met de Koepoortdijk in Doesburg. In maart 2022 volgde het asfaltonderhoud aan de N317 tussen de aansluiting Koepoortdijk en de rotonde bij de N338 en andere onderhoudswerkzaamheden. In 2022 voeren we de laatste aanpassingen aan de N317 uit. 

Werkzaamheden in 2022

Aannemer Dostal voert de werkzaamheden uit tussen maandag 19 september en vrijdag 21 oktober 2022 tussen Doesburgsedijk tot aan aansluiting Koepoortdijk in Doesburg. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Aanpassing van de fietsoversteek met de N317 ter hoogte van het fietspad Schoonoordpad. De weg wordt verbreed en er komt een middengeleider, zodat fietsers veiliger over kunnen steken.
  • Een onderhoudsbeurt aan de geleiderail langs de N317 tussen Drempt en afslag Doesburg.
  • Onderhoud aan 2 bruggen/viaducten (bij Koepoortdijk en bij Van Middachtenweg).
  • Het verwijderen van graffiti.

Verkeershinder 

Van maandag 19 september tot en met vrijdag 21 oktober wordt het gemotoriseerd verkeer langs de werkzaamheden geleid. 2 rijstroken blijven beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Fietsers worden met borden op locatie langs de werkzaamheden geleid. Het recreatieve pad Schoonoordpad is tijdens de werkzaamheden aan de kant van N317 afgesloten.

Wegafsluiting N317 voor 2 avonden en 2 nachten

  • van maandag 19 september op dinsdag 20 september 2022 
  • van maandag 17 oktober op dinsdag 18 oktober 2022

De afsluitingen van de Ellecomsedijk (N317), tussen Doesburgsedijk tot aan de aansluiting Koepoortdijk in Doesburg, beginnen in de avond om ongeveer 20.00 uur en duren tot in de ochtend 06.00 uur. Voor gemotoriseerd verkeer geldt dan een omleiding vanuit Dieren via A348, A12 en N338 naar Doesburg. De omleidingen worden met borden aangegeven. Aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Inwoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden worden via de aannemer per brief op de hoogte gehouden. De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.