N303: Putten - Ermelo

In juni en juli 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N303 tussen Putten en Ermelo. Naast het vervangen van asfalt, voeren we ook enkele maatregelen uit voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Status

Samen met gemeenten Ermelo, Putten en de politie verkenden we de knelpunten die we tegelijk met het onderhoud kunnen aanpakken. Inmiddels weten we welke maatregelen nodig zijn. De plannen kunt u op deze pagina lezen. We bereiden nu de werkzaamheden voor en selecteren een aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren. In april 2023 informeren we u over hoe we het onderhoud gaan uitvoeren en hoe het verkeer wordt omgeleid.

Planning

  • Juni / juli 2023: geplande uitvoering werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Bij het onderhoud aan de N303 vervangen we de toplaag van het asfalt van de kruising Zuiderveldweg  - Harderwijkerstraat (N798/ N303). Die laag slijt door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is eens in de circa 9 jaar groot onderhoud nodig.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Maatregelen voor meer verkeersveiligheid

Op de N303 verbeteren we de fietsverbinding op 2 locaties. We vergroten de verkeersveiligheid voor fietsers en bromfietsers op het fietspad tussen Ermelo en Putten.

Bomen kappen en planten

Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar het behoud van bomen. Om ruimte te maken voor de maatregelen zijn 22 bomen op het traject gekapt. Langs het traject worden weer 22 nieuwe bomen geplant. Ook komen er hagen bij. Er komen 5 bomen bij het kruispunt N303 (Oude Rijksweg) en de Zuiderveldweg, in het openbaar gebied. De overige bomen krijgen op het terrein van stichting Bartiméus een plek passend in de inrichting van dit terrein. Met de herplant is rekening gehouden met de waarde voor de biodiversiteit. 

Verkeersbesluit

Provincie Gelderland stelde in overleg met gemeenten Putten en Ermelo een verkeersbesluit op. In eerste helft van 2022 het is verkeersbesluit definitief vastgesteld. Er was een verkeersbesluit nodig voor:

  • • het instellen van een 2-richtingen (brom)fietspad tussen de Harderwijkerstraat en de aansluiting met De Laak. 
  • • het aanpassen van  de fietsoversteek en het instellen van verplichte rijrichtingen ter verbetering van de verkeersveiligheid bij de aansluiting met de Putterweg. 

Het definitieve verkeersbesluit lag van 7 april tot en met 19 mei 2022 ter inzage. Tegen dit verkeersbesluit is geen beroep ingediend. Daarom kunnen de geplande maatregelen in 2023 worden uitgevoerd. 

Hoe houden wij u op de hoogte?

In het april informeren wij inwoners in de omgeving van de N303 per brief over de planning van de werkzaamheden en de daar bijhorende omleidingen. Ongeveer een maand voor de start van de werkzaamheden maken wij op deze webpagina de omleidingsroutes bekend.

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die de provincie zoveel mogelijk probeert te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.