N303: Putten - Ermelo

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N303: Putten - Ermelo.

In juni en juli 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N303 tussen Putten en Ermelo. Naast het vervangen van asfalt, voeren we ook enkele maatregelen uit voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Met gemeenten Ermelo en Putten en politie verkenden we de knelpunten die tegelijk met het onderhoud worden aangepakt. Inmiddels weten we welke maatregelen nodig zijn. We bereiden de werkzaamheden nu voor en selecteren een aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren. Informatie over hoe we het onderhoud gaan uitvoeren en hoe het verkeer wordt omgeleid volgt in april 2023. De plannen lichten we hieronder toe.

Planning

  • 5 & 6 januari 2023: kappen van bomen 
  • Winter 2022/2023: selecteren aannemer
  • Voorjaar 2023: toelichting uitvoeringsplan en tijdelijke omleidingen
  • Juni / juli 2023: uitvoering werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

Bij het groot onderhoud aan de N303 vervangen we de toplaag van het asfalt van de kruising Zuiderveldweg  - Harderwijkerstraat (N798/ N303). Die laag slijt door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de circa 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Maatregelen voor meer verkeersveiligheid

Op de N303 verbeteren we de fietsverbinding op 2 locaties. We vergroten de verkeersveiligheid voor fietsers en bromfietsers op het fietspad tussen Ermelo en Putten.

Inrit bij Bartiméus vanaf N303 wordt veiliger

De inrit naar Bartiméus wordt verbreed en er komt een middenberm tussen de 2-rijrichtingen op de N303 om het oversteken hier veiliger te maken. Fietsers krijgen meer ruimte om te wachten voor het oversteken.

Aanpassing fietsoversteek Laak

Bij de afslag Laak-N303 is nu nog een onveilige oversteek voor (brom)fietsers. Het oversteken is straks niet meer mogelijk. Er komt een fietspad in 2 richtingen tussen Laak en de verkeerslichten bij kruispunt N303-Harderwijkerweg. De fietsers worden zo via een 2-richtingen (brom-)fietspad aan de zuidzijde naar het kruispunt geleid. Via het kruispunt met verkeerslichten kunnen fietsers en brommers veilig oversteken. 

Inrit bij tankstation BP Putten wordt smaller

Aan de Oude Rijksweg (N303) in gemeente Putten ligt iets ten noorden van de bebouwde kom van Putten, een tankstation. Regelmatig negeren chauffeurs vanuit de rijrichting Ermelo het inrijverbod aan de zuidzijde bij dit tankstation vanaf de N303. Zij rijden dan over de doorgetrokken streep. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. De geleiderail bij tankstation BP Putten wordt daarom verlengd, zodat de inrit versmalt. Gemotoriseerd verkeer vanuit Ermelo kan dan alleen via de noordzijde naar het tankstation.

Overige maatregelen:

  • Aanpassen afstelling verkeerslichten voor betere doorstroming en meer fietscomfort.
  • Aanplanten hagen tussen fietspad en rijbaan.

Bomen kappen en planten

Er is zorgvuldig onderzoek gedaan naar het behoud van bomen. Om ruimte te maken voor de maatregelen moeten 22 bomen op het traject gekapt worden. In januari 2022 hebben wij een kapvergunning aangevraagd bij gemeente Ermelo. Voor de kap van de bomen in gemeente Putten is een melding gedaan bij onze provincie. Hierop hebben wij geen reacties ontvangen.  De kapvergunning is afgegeven en er is een akkoord voor de kapmelding akkoord. Dit betekent dat wij op 5 en 6 januari 2023 de bomen gaan kappen. Het gemotoriseerd verkeer wordt tijdens de kapwerkzaamheden langs de werkzaamheden geleid.  

Langs het traject worden 22 nieuwe bomen geplant. Ook komen er hagen bij. Er komen 5 bomen bij het kruispunt N303 (Oude Rijksweg) en de Zuiderveldweg, in het openbaar gebied. De overige bomen krijgen op het terrein van stichting Bartiméus een plek passend in de inrichting van dit terrein. Met de herplant is rekening gehouden met de waarde voor de biodiversiteit. 

Verkeersbesluit

Provincie Gelderland stelde in overleg met gemeenten Putten en Ermelo een verkeersbesluit op. In eerste helft van 2022 het is verkeersbesluit definitief vastgesteld. Er was een verkeersbesluit nodig voor:

  • het instellen van een 2-richtingen (brom)fietspad tussen de Harderwijkerstraat en de aansluiting met De Laak. 
  • het aanpassen van  de fietsoversteek en het instellen van verplichte rijrichtingen ter verbetering van de verkeersveiligheid bij de aansluiting met de Putterweg. 

Het definitieve verkeersbesluit lag van 7 april tot en met 19 mei 2022 ter inzage. Tegen dit verkeersbesluit is geen beroep ingediend. Daarom kunnen de geplande maatregelen in 2023 worden uitgevoerd. 

Hoe houden wij u op de hoogte?

In het april informeren wij inwoners in de omgeving van de N303 per brief en over de planning van de werkzaamheden en de daar bijhorende omleidingen. Ongeveer een maand voor de start van de werkzaamheden maken wij op deze webpagina de omleidingsroutes bekend.

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die de provincie zoveel mogelijk probeert te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.