N303: Ermelo - Harderwijk

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N303 Ermelo - Harderwijk.

In 2022 en 2023 staat groot onderhoud gepland voor de N303 tussen Ermelo en Harderwijk (A28). Met de gemeenten Ermelo, en Harderwijk en de politie verkenden we met welke maatregelen we het asfaltonderhoud kunnen combineren om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Planning 

De werkzaamheden starten op maandag 22 augustus 2022 en zijn naar verwachting half juni 2023 gereed. Vanaf maandag 22 augustus starten we in de gemeente Ermelo bij de rotonde Fazantlaan/Prins Hendriklaan en werken we in fasen richting de gemeente Harderwijk. Daarna lopen de werkzaamheden in verschillende fases en op verschillende delen van de weg door tot en met begin november 2022. Ook voeren we werkzaamheden uit in 2023.  Vanaf begin maart 2023 tot half juni 2023 wordt gewerkt vanaf de kruising Slingerbos tot en met de rotonde Burgemeester van Boeijenplein. De planning kan tijdens de uitvoering worden bijgesteld, bijvoorbeeld omdat de aannemer eerder klaar is dan verwacht of omdat de werkzaamheden uitlopen.

Aannemer

Combinatie Hoornstra Infrabouw/Boskalis voert de werkzaamheden voor ons uit. Direct aanwonenden en bedrijven worden rechtstreeks door de aannemer geïnformeerd over de exacte planning, de details en eventuele omleidingen. Voor deze werkzaamheden heeft de aannemer een bouwapp gemaakt. Deze bouwapp is bereikbaar via onderstaande QR-code.

QR code van bouwapp

Documenten

Omleidingen

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het verkeer van 22 augustus 2022 tot begin november 2022 omgeleid via de N796 – N302 – Ceintuurbaan. Tijdens de werkzaamheden van eind maart tot begin juni 2023 is het noodzakelijk om afrit 12 Ermelo af te sluiten. Verkeer wordt met borden  naar de eerstvolgende afrit geleid. 

Aanvullende werkzaamheden

Naast het onderhoud aan het asfalt, voeren we in 2022 en 2023 de volgende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Aanpassen van verkeerslichten bij Harderwijk, zodat het verkeer vlotter door kan rijden. Daarmee verkleinen we de kans op files.
  • Maatregelen om wateroverlast op en naast te weg te verminderen bij hevige regenval.
  • We passen de aansluitingen van enkele percelen aan de weg aan, zodat de inritten duidelijker zichtbaar zijn.
  • We passen de fietsoversteek bij de Kalkoenweg in Ermelo aan: de opstelruimte voor fietsers wordt breder en we verbreden de middengeleider.
  • Op enkele locaties verwijderen we schampblokken (betonnen blokken) in de berm en brengen we geleidebanden aan. Dat is veiliger voor bijvoorbeeld motorrijders.

Werkzaamheden riool Oranjelaan

De gemeente Harderwijk voert tijdens ons onderhoud ook werkzaamheden uit om het riool onder de Oranjelaan te verbeteren. Het gaat om de Oranjelaan vanaf kruispunt met Engelserf richting Ermelo. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats tussen eind maart 2023 en begin juni 2023. Meer informatie daarover volgt in 2023. 

Plannen

Plannen transcriptie

Titels in beeld: Groot onderhoud N303 Ermelo - Harderwijk 2022 en 2023 En een kaart van de N303 met links Ermelo en rechts Harderwijk. Provincie Gelderland is van plan groot onderhoud uit te voeren aan de N303 tussen Ermelo en Harderwijk. Hier ziet u de ligging van de provinciale weg. De n303 licht op. Ook passen we de N303 op verschillende locaties aan om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. In deze presentatie leggen we uit wat we tijdens het groot onderhoud gaan doen. We zien een dichterbij beeld van de N303. We vervangen het asfalt van de N303 tussen de Fokko Kortlanglaan en de A28. Dat is ongeveer 500 meter. Het overige asfalt is nog van voldoende kwaliteit en vervangen we niet. Als we asfalt vervangen proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken en we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot het minimum te beperken. Over de afsluiting en omleiding volgt meer informatie in 2022. Ook voeren we nog andere onderhoudswerkzaamheden uit. We verbreden de bocht op de oprit van de A28 omdat daar bermschade is. We verbeteren de bewegwijzering. Bij de Tonselrotonde brengen we een extra richtingaanwijzer aan op de ANWB-mast, en een klein stukje verderop komt een nieuw portaalbord. Bij elke locatie licht en vergroot er een gele locatieaanduiding. Ook verbeteren we de fietsbewegwijzering door meer eenduidigheid aan te brengen in de wegwijzers voor de bestemmingen Barneveld, Zwolle en Lelystad. We vervangen de verkeerslichten bij de aansluiting N303/A28/Engelserf. Daarnaast verbeteren, we de doorstroming. Op de Slingerbos komt een rechtsaf vak richting het zuiden en we zorgen dat de verkeerslichten beter op elkaar en op het verkeer afgesteld zijn. Ook plaatsen we verkeerscamera's om bij calamiteiten en werkzaamheden het verkeer beter te monitoren. In de bochten bij de Ceintuurbaan en de Kalkoenweg vervangen we de berm- verharding door een betere variant. We verbeteren de fietsoversteek bij de Kalkoenweg. De huidige oversteek heeft aan de Oostzijde maar een halve meter opstelruimte voor fietsers. Die gaan we vergroten naar twee meter. Ook vergroten we de middengeleider. Aan de westzijde passen we het fietspad aan naar twee richtingen en daar verbreden we het tweerichting fietspad naar 4 meter. Hier ziet u bovenaan de huidige situatie en onderaan de nieuwe situatie. Deze afbeeldingen laten de huidige en de nieuwe situatie zien van bovenaf. Enkele plaatsen bij rotondes Eendenparkweg /Lokhorstweg Fazantlaan/Prins Hendriklaan rijdt gemotoriseerd verkeer met hoge snelheid over de binnenbocht van de busbaan. Daarom passen we de busvoorzieningen bij de rotondes aan. Bij de bushalte bij rotonde Eendenparkweg en Lokhorstweg verwijderen we een busstrook zodat de bocht niet meer afgesneden wordt. Ook korten we een zebrapad in, zodat voetgangers een korter stuk over hoeven te steken. Dat is veiliger. Daarnaast planten we bomen aan op deze rotonde en ook op de Tonselrotonde. Zo vallen de rotondes meer op en beperken we het zicht over de rotondes heen. Dat zorgt voor een lagere snelheid van de weggebruiker, waardoor het veiliger wordt. Ook zaaien we bloemrijke mengsels in de bermen bij deze rotonde. Provincie Gelderland wil haar bermen namelijk geschikt te maken voor bijvoorbeeld insecten. Het inzaaien van bloemrijke mengsels helpt daarbij. We doen dat ook in de bermen bij de rotonde Fazantlaan en aansluiting Kalkoenweg. De bovenste afbeelding laat de huidige situatie zien. De onderste afbeelding de nieuwe situatie. En hier ziet u de huidige en nieuwe situatie van bovenaf. Op basis van de inloopavond eind mei 2019 passeren op deze rotonde ook nog andere dingen aan. Bewoners gaven aan dat de buitenbocht van het fietspad in zuidelijke richting te krap is. Dat het verkeersbord voorrang te dicht bij het fietspad staat en het reclamedoek het zicht wegneemt van overstekende fietsers. We lossen dit op door de bocht te verruimen. Het bord iets richting de rotonde te verplaatsen en het reclamedoek wat oostelijker te plaatsen. Zo maken we het voor fietsers veiliger. Op zes locaties vergroenen we de tussen-bermen, tussen de rijbaan en het fietspad. De verharding halen we weg en we plaatsen er hagen. We zaaien ook bloemrijke mengsels in de bermen bij rotonde Eendenparkweg, aansluiting Kalkoenweg en rotonde Fazantlaan. Op deze drie locaties belemmeren de bloemen niet het zicht voor het verkeer. Op twee locaties vervangen we de verharde middengeleiders door een laag groen op de Tonselrotonde en een rotonde Eendenparkweg planten we bomen aan, zodat de rotondes meer geaccentueerd worden en het zicht over de rotondes heen beperkt wordt. De lagere snelheid van de weggebruiker maakt de rotondes veiliger’ daarnaast verstevigen we op verschillende locaties de berm naast de inritten door het aanbrengen van gras-betonstenen. Daar kan het gras doorheen groeien. We passen het beeld van de weg aan bij de uitritten van het bedrijf Post en het bedrijf Kampeerwereld Hendriks. Daardoor wordt het voor weggebruikers zichtbaarder dat hier aansluitingen op de provinciale weg zijn. Op de fietspaden die er liggen, brengen we rood asfalt aan. Ook maken we hier haaientanden en blok markeringen. Op de afbeelding ziet u de presentatietekening. Dit jaar zijn we bezig om benodigde gronden te verwerven, vergunningen aan te vragen en een aannemer te selecteren die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Titels in beeld: Proces 2021: Procedures en selectie aannemer 2022 en 2023: Uitvoering in voorjaar Ruim vóór die tijd volgt meer informatie over wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en welke gevolgen dat heeft voor de bereikbaarheid. Titels in beeld: Wilt u meer weten? www.gelderland.nl/n303-Ermelo-Harderwijk Provincieloket Telefoon: 026-359-99-99 E-mail: provincieloket@gelderland.nl Wij hopen een goed beeld te hebben geschetst van de werkzaamheden in 2022. Houd de projectwebsite in de gaten van meer informatie. Als er nog meer vragen hij heeft, kunt u die stellen bij het provincieloket. Het kan per telefoon of per e-mail, of u kunt het contactformulier op de website invullen.

In deze film laten we de plannen voor het groot onderhoud zien. 

Vragen stellen en digitale bijeenkomst

Belangstellenden konden zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst op woensdag 24 november 2021. Tijdens de bijeenkomst beantwoordden we samen met de gemeente Harderwijk de vragen. Lees de samenvatting van de vragen en antwoorden .

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.