A348: Arnhem - Dieren

We voeren de laatste werkzaamheden van het grootschalig onderhoud uit aan de A348 tussen Knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). We proberen daarbij zo veel mogelijk materialen te hergebruiken en de CO2-uitstoot te beperken.
Aannemer Boskalis: Bezoek website van Boskalis

Planning

Wanneer?Wat?

April – juni 2022

Vergunningsprocedure geluidscherm Velp

Juni 2022

Aanpassen geluidsscherm Velp 

Tot en met mei 2022

Aanleg glasvezelnetwerk

2022

Opstellen landschapsplan en realisatie

Maatregelen

Naast groot onderhoud, voeren we de volgende maatregelen uit:

  • Vangrails van de A348 vervangen.
  • Breedband aanleggen.
  • Aanpassen van het geluidsscherm langs de A348, ter hoogte van Velp-Zuid.
  • Aanleg van een Biobased proeftuin bij parkeerplaats Valewaard.
  • Een landschapsplan opstellen en de maatregelen daaruit realiseren.

Uitvoering

We voeren deze werkzaamheden uit tot eind 2022. Mogelijk dat de realisatie van maatregelen uit het landschapsplan doorlopen tot in 2023. Het plantseizoen, waarin nieuwe beplanting kan worden aangebracht, loopt van november tot en met maart. 

In 2021 zijn we gestart met het groot onderhoud aan de A348 tussen de Beemd (afrit 1 bij Velp) en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). Het asfalt is vervangen en we hebben maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast van de Middachterbrug te verminderen We hebben zo veel mogelijk materialen hergebruikt en de CO2-uitstoot tijdens de werkzaamheden beperkt. Begin 2022 is breedband aangelegd. In de loop van het jaar leggen we op de parkeerplaats Valewaard een ‘Biobased proeftuin’ aan met wegmeubilair van hergebruikt materiaal. Ook werken wij aan een landschapsplan om de landschappelijke inpassing te verbeteren. Dit gebeurt in overleg met gemeente Rheden. De maatregelen zijn gericht op locaties langs de weg.

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Het groot onderhoud hebben we aanbesteed in een nieuwe vorm. In deze vorm stelden we ambities (doelen) vast op het gebied van:

  • energie;
  • materialen;
  • bodem, water, ruimtegebruik en ecologie;
  • welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

Aan de hand van deze ambities selecteerden we aannemer Boskalis. Samen met Boskalis werkten we de ambities uit tot maatregelen. Deze werkwijze draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot. 

CO2 neutraal wegenonderhoud

We brengen bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met de nieuwe vorm van aanbesteden willen we ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen vanwege de hoeveelheid te vervangen asfalt, de verschillende onderdelen (zoals bruggen en geleiderails) en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden bieden wij nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee willen wij bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen.

Asfalt

We werken zo CO2 neutraal mogelijk. We gebruikten bijvoorbeeld 98% van het asfalt van de A348 opnieuw. Dit deden  we onder andere met een nieuwe elektrische asfaltcentrale, de Helice, die voor dit project is ontwikkeld, een primeur. Deze centrale stond  op het terrein van K3 Delta (Havikerwaard), in de buurt van de A348. Zo reden de vrachtwagens minder ver. De Helice produceert nieuw asfalt uit gerecycled asfalt met 90% minder CO2 uitstoot dan een reguliere asfaltcentrale. Bovendien heeft de asfaltcentrale ongeveer 41% minder energie nodig dan reguliere gasgestookte centrales.

Voegovergangen Middachterbrug

In het dorp de Steeg ervaarden bewoners geluidsoverlast van de voegen van de Middachterbrug. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben met Rijkswaterstaat afgesproken gelijktijdig met het onderhoud aan de A348 ook onderhoud aan de brug uit te voeren. Dit is in 2021 gebeurd. We hebben het asfalt op de brug vervangen. Daarbij hebben we stillere voegovergangen aangebracht, zo is de geluidsoverlast van de brug verminderd.

Breedbandnetwerk

In de berm van de A348 leggen we een glasvezelnetwerk aan. Dit is nodig voor het gebruik van een breedbandsysteem bij de A348, waarbij gegevens digitaal sneller kunnen worden uitgewisseld. Met dit systeem kunnen we het wegenonderhoud en de luchtkwaliteit (CO2) controleren. Met behulp van sensoren kunnen we de verkeersdrukte meten. En met de inzet van slimme camera’s en webcams kunnen we naast verkeerstromen ook flora en fauna in beeld brengen.

Het leggen van de kabels en leidingen voor dit systeem wordt in februari 2022 afgerond. De electrakasten en de masten voor de camera’s zijn grotendeels geplaatst.

Geluidsscherm Velp

Ter hoogte van Velp staat een geluidsscherm tussen het dorp en de weg. Inwoners van Velp geven aan dat het geluidsscherm onvoldoende werkt. We onderzoeken daarom hoe we de situatie kunnen verbeteren. Hierover hebben wij contact met belangengroep Velp-Zuid. Begin april 2022 hebben wij bij gemeente Rheden een vergunningaanvraag ingediend voor de geluidsreducerende constructie. 
Tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden in mei 2022 zijn de rekken met de sedumplanten op het geluidsscherm  alvast verwijderd. Sedum is eerder aangebracht als proef. De proef heeft echter niet het verwachte resultaat opgeleverd. Daarom is het nu verwijderd.     

Landschapsplan

In 2022 stellen we een landschapsplan op voor enkele locaties langs de A348. Momenteel onderzoeken wij samen met gemeente Rheden welke locaties geschikt zijn voor een mooiere inpassing in de omgeving. In het landschapsplan kijken we hoe we het totaalbeeld van de weg, zo goed mogelijk in kunnen passen in het landschap. 

Duurzaamheidschallenge

Aan de hand van een duurzaamheidschallenge onderzochten we welke bruikbare innovatieve duurzame ideeën en producten nog meer toepasbaar zijn. Studenten van de HAN hebben deelgenomen aan deze challenge met het zogenaamde ‘waterwandje’. Dit is een biobased geluidsscherm met waterberging. Dit geluidsscherm plaatsen we in 2022 in de biobased proeftuin bij Valewaard. Zo kunnen we ervaring opdoen met de werking ervan.

Biobased proeftuin

Op de parkeerplaats Valewaard langs de A348, richting Arnhem, hebben we een proeftuin aangelegd  van divers wegmeubilair dat is gemaakt van biobased materialen. Hergebruik van materialen staat hier centraal. Dit sluit aan bij onze ambitie ‘A348 De Duurzame verbinding’.  De ervaringen uit deze proeftuin kunnen in de toekomst worden toegepast op ander wegen. 
In deze proeftuin zijn restmaterialen uit verschillende productieprocessen als bouwstof hergebruikt. De restproducten krijgen meer waarde door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Door de restproducten te gebruiken verminderen we CO2 uitstoot en het zorgt voor meer circulariteit.
Op de Valewaard kunnen bezoekers straks via informatieborden informatie lezen over de toegepaste materialen. Studenten van de HAN hebben deelgenomen aan onze Duurzaamheidschallenge, waarbij zij ideeën kon aandragen voor duurzame oplossingen die kunnen worden toegepast bij het verduurzamen van wegen. De studenten hebben ook een geluidsscherm bedacht, gemaakt van hergebruikt materiaal (biobased), dat tevens regenwater kan opslaan en zo als waterberging gebruikt kan worden. Dit geluidsscherm plaatsen we in 2022 in de Biobased proeftuin bij Valewaard. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.