Voorbeeld pagina - Lege lay-out

Dit is een voorbeeld pagina van de modules die mogelijk zijn en wat ermee kan.
Huis der Provincie

Module = Tekst  

In deze module zet je gewoon tekst onder elkaar, zoals in smartsite de hele pagina opgebouwd was. Hieronder een voorbeeld. 


Weerbaarheid 

Door misdaad kunnen de grenzen tussen de onderwereld en bovenwereld vervagen. Dit bedreigt onze samenleving en rechtstaat. We helpen bij de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit.

CTA

Wil je iets onder de aandacht brengen waar een actie aan gekoppeld is? Gebruik dan CTA en voeg een knop toe. Je kan een foto OF video toevoegen en max. 2 knoppen.

Wil je een koppeling maken naar een ander thema? Bijv. oude Sprekend pagina.

Module = 2 blokken

 

Tekst NAAST elkaar

Module = 2 blokken

 

 

Tekst NAAST elkaar

Onderwerpen module

Heb je pagina's die er bijv. onder hangen? Gebruik deze module. Dit zijn GEEN thema's!!

Accordeon module

Sectie 1

Sectie 2

Module stappenplan

stap 1

stap 1

stap 2

stap 2

stap 3

stap 3

Module planning bijv. voor wegen.

Wanneer?Wat?

2021

voorbereiding weg

2022

uitvoering werkzaamheden

Hardlopers tijdens marathon

Module getuigenis (citaat)

Ik heb de marathon maar net kunnen halen. Kijk goed of je me kan vinden…. ik sta in de struiken

Virgillia Otemann

Provincie Gelderland

Module tabel

 

onderwerpwanneer
testhaha
testhaha
testhaha
onderwerp
wanneer
test
haha
test
haha
test
haha