Dit doet Gelderland: Kans maken op een baan

Leraar en stagiair in werkplaats

Je hebt er geen plezier van als je klaar bent met je opleiding niet aan het werk kunt. Ook niet als je als werkgever niet de vakmensen kunt vinden die je zo hard voor je bedrijf nodig hebt. Daarom willen we een arbeidsmarkt, waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en vaardigheden.

Slimme economie

Een slimme economie heeft slimme mensen nodig op alle niveaus. Het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Vooral in de techniek, de zorg en de ICT is er een tekort aan gekwalificeerd personeel op MBO, HBO en WO-niveau. We willen meer (vak)mensen opleiden voor het werk van de toekomst. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten.

Gelderse regio's

Voor de Gelderse regio’s is het belangrijk dat bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten samenwerken. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze samenwerking helpt bij de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van werk. We helpen hen meer regie te ontwikkelen op het menselijk kapitaal.

We vinden het belangrijk dat:

  • Gelderlanders de overstap kunnen maken van werk naar werk of van werk naar scholing, en omgekeerd.
  • medewerkers en werkgevers moeten zich ervan bewust zijn dat zij zich moeten blijven ontwikkelen.

Subsidie

Op verschillende manieren hebben we geïnvesteerd in het verkleinen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Denk hierbij aan gerichte projectsubsidies, regionale werkbijeenkomsten, het jaarlijks onderwijs -en arbeidsmarktevenement, het open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs, werkbezoeken, de pilot Leve(n)Lang Gelders Vakmanschap, en grensoverschrijdende samenwerking met partners in Nordrhein Westfalen.

Meer informatie

Ga naar meer informatie naar onze pagina over Gelderland Werkt! en ons forum over Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen