Verkeersbesluit

luchtfoto A326

Het college van Gedeputeerde Staten wil de maximumsnelheid op de provinciale autosnelwegen A326 en A348 verlagen tussen 6.00 en 19.00 uur. Deze snelheidsverlaging leidt tot minder stikstofdepositie, waardoor de natuur herstelt in Gelderland.

A326 en A348

Het gaat om de provinciale A326 van knooppunt Bankhoef (A50) naar Wijchen (Palkerplein) en de A348 van Velperbroek (A12) naar Dieren (N348). Op de provinciale A325 geldt tussen 6.00-19.00 uur al een snelheidsverlaging. Daarvoor is al eerder een verkeersbesluit genomen.

Verkeersbesluit

Om deze snelheid op de A326 en A348 te kunnen verlagen, moeten Gedeputeerde Staten een Verkeersbesluit nemen. Belanghebbenden kunnen vanaf 6 februari tot en met 19 maart 2020 hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Tekst verkeersbesluit

De tekst van het volledige verkeersbesluit is vanaf 6 februari tot en met 19 maart 2020 te raadplegen.

Bezwaarschrift indienen

In het bezwaarschrift staat in ieder geval het onderwerp genoemd (bezwaarschrift A326/A348 verlagen maximumsnelheid naar 100 km/u zaaknummer 2020-000764”), de bezwaren zelf, naam en adres van de indiener en datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
t.a.v. secretariaat Commissie Rechtsbescherming
Postbus 9090
6800 GX Arnhem.

Graag op de envelop vermelden “bezwaarschrift A326/A348 verlagen maximumsnelheid naar 100 km/u zaaknummer 2020-000764”.

Gelderse Maatregelen Stikstof

Het verlagen van de snelheid op de provinciale snelwegen is onderdeel van het Gelderse Maatregelen Stikstof. Het sluit aan bij de maatregelen van het Rijk om tussen 6.00 en 19.00 uur de snelheid op autosnelwegen te verlagen.