Ontheffing voor kappen bos en bomenrij

Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden die horen bij een kapmelding? Wanneer u niet aan de voorwaarden van een kapmelding (herplant binnen 3 jaar, dezelfde oppervlakte en dezelfde locatie) kunt voldoen, dan moet u naast het doen van een kapmelding ook een ontheffing houtopstanden bij ons aanvragen.

Procedure

Voor het aanvragen van een ontheffing gelden de een aantal voorwaarden. (Deze voorwaarden zijn de vinden in de Gelderse Omgevingsverordening (Artikel 3.86 tot en met 3.92).

We kennen 4 verschillende ontheffingsgronden:

 • U wilt afwijken van de wachttermijn van 6 weken, bijvoorbeeld als de bomen risico opleveren;
 • U wilt afwijken van de termijn van herplantplicht van 3 jaar, bijvoorbeeld bij overmacht of als u natuurlijke verjonging wilt toepassen;
 • U wilt afwijken van de eis dat er op dezelfde locatie wordt herplant, bijvoorbeeld als dat niet mogelijk is vanwege aanleg van infrastructuur of bebouwing;
 • U wilt afwijken van de herplantplicht zelf, bijvoorbeeld als u kapt ten behoeve van heideontwikkeling.
 • De eigenaar dient de aanvraag in of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd.

Voor het indienen van een ontheffing moet u mogelijk ook een ontheffing voor beschermde planten- en diersoorten aanvragen. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U vraagt uw ontheffing aan via het formulier ontheffing houtopstanden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt ook een link naar het formulier onderaan deze pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

 • de kadastrale gegevens van de locatie waarvoor u ontheffing aanvraagt
 • de reden van de ontheffingsaanvraag;
 • een overzichtskaart en een detailkaart van de kaplocatie waarvoor u een ontheffing aanvraagt;
 • de gegevens van de locatie waar u bomen of bos herplant (indien van toepassing);
 • schriftelijke instemming van de eigenaar van de locatie waar u bos of bomen herplant (indien van toepassing, en als u niet zelf de eigenaar bent)

 

 

We hebben maximaal 20 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Daarna maken we het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
 • We publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Het is mogelijk dat we tijdens de activiteit toezicht houden.

We raden u aan om na te kijken of u ook een Wet natuurbescherming ontheffing voor soorten of een Omgevingsvergunning nodig heeft.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.