Koude-warmte opslagvrije zone

Wilt u dieper dan 3 meter boren of graven in een koude-warmte opslagvrij zone? Of wilt u in deze zone vloeibare stoffen gebruiken of vervoeren die zwaarder zijn dan water? Dan moet u dit bij ons melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Procedure

In een koude-warmte opslagvrije zone zijn de volgende activiteiten verboden:

 • Het aanleggen van bodemenergiesystemen.
 • Diepinfiltratie van hemelwater
 • Onderstaande activiteiten, waarbij niet of niet volledig aan de voorwaarden wordt voldaan.

Boren of dieper dan 3 meter graven

De algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) moeten opgevolgd worden.
Hiernaast bent u verplicht de activiteit te melden.

Het gebruiken of opslaan van vloeibare stoffen die zwaarder zijn dan water

 • de stoffen worden bewaard in een afgesloten en vloeistofdichte tank of verpakking of zodanig geladen en beschermd tegen weersinvloeden, dat geen gevaar bestaat op verspreiding of verstuiving van de stof.
 • het betreft geringe hoeveelheden voor normaal huishoudelijk gebruik
 • gebruik voor het functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen.

Voor deze activiteiten hoeft u geen melding te doen.

U doet uw melding met het Meldingsformulier activiteit beschermingsgebied grondwater: Koude-warmteopslagvrije zone. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.  U vindt ook een link naar het formulier onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • een kaart met de locatie erop aangegeven
 • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

 

 

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De melding verloopt als volgt:

 • Binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding.
 • Uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie.
 • Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.2 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In paragraaf 3.2.4 artikel 3.26 staat de regelgeving voor boringsvrijezones.
 

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.