Bhvbz ontheffing

Kunt u niet aan de voorwaarden van het Bhvbz voldoen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Procedure

Wanneer u een (zwem)bad heeft en niet kunt voldoen aan bepaalde voorschriften uit het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

U kunt een ontheffing aanvragen door het formulier te gebruiken. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.  

 

We hebben maximaal 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten.

De afhandeling verloopt via de volgende stappen:

  • Meteen na het indienen van het formulier ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.
  • Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we op bij de behandelingsduur.
  • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en kijken of deze voldoet aan de wettelijke eisen.
  • We stellen een ontwerpbesluit op.
  • De eigenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen binnen 2 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit. Wanneer er binnen die termijn geen zienswijzen worden ingediend, zetten we het ontwerpbesluit om in een definitief besluit.
  • We publiceren het definitieve besluit niet.
  • We sturen het besluit naar de eigenaar en de gemeente. De eigenaar kan bezwaar maken tegen het definitieve besluit en eventueel in beroep gaan.

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder kunt u naar het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.