crt=0;crh=2362;

B.F. (Fleur) van der Schalk (D66)

Fractievoorzitter

Telefoon: 06-15554507

E-mail: bfvanderschalk@gmail.com

Functies

Derde plv. voorzitter PS
Commissie Algemeen bestuur en Financiën (ABF)
Woordvoerder Financiën
Woordvoerder Stad- en regio
Woordvoerder Europese Samenwerking

Nevenfuncties

Betaald:

  • plv. griffier gemeente De Bilt

Onbetaald:

  • lid Raad van Toezicht G.J. van Heek jr. Fonds, Rijksmuseum Twenthe
  • lid Bestuur D66 Bestuurdersvereniging

Maak kennis met Fleur van der Schalk