Regionale woonagenda's

In de koersnotitie ‘Ruimte voor goed wonen’ staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal. De woonpartners in de regio maken afspraken in regionale woonagenda’s. Bijvoorbeeld over verduurzaming van bestaande woningen en aantallen nieuwbouwwoningen.
Regionale woonagenda's

Regio's

 • De Achterhoek bestaat uit de gemeenten: Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
 • In het voorjaar van 2019 zijn 11 uitgangspunten voor wonen en vastgoed vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de Achterhoek Visie 2030.
 • In 2019 zijn regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor de woningbouw vastgesteld. Deze maken onderdeel uit van de Woonagenda 2015-2025
 • Focus ligt op de bestaande woningvoorraad waarbij kwaliteit, duurzaamheid en de veranderende vraag van jongeren en senioren centraal staat.
 • Bestaat uit gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum en Rozendaal.
 • Woonagenda is in voorjaar 2021 aangepast op basis van afspraken onder meer in de Woondeal regio Arnhem – Nijmegen.
 • In de periode tot 2030 tenminste 12.500 nieuwe woningen bouwen, waarvan ruim 7.800 in de eerste vijf jaar.
 • Aandacht voor betaalbaarheid van nieuwbouw, duurzaamheid van bestaande woningen en huisvesting van specifieke doelgroepen.
 • Bestaat uit gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, de provincies Gelderland en Utrecht.
 • Belangrijke thema’s: middenhuur, duurzaamheid en flexibel programmeren.
 • Komende 10 jaar 17.500 nieuwe woningen bouwen.
 • Vastgoedmonitor doorontwikkelen met actuele data, gecombineerd met analyse-tools en rapportage-functie.
 • Bestaat uit gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar
 • Belangrijke thema’s in de woonagenda:
  • Beschrijving belangrijkste opgaven in de Liemers;
  • Uitgangspunten en afweging nieuwe woningbouwplannen aan de opgave
  • Thema's waarop we samenwerken in een lokale aanpak, zoals betaalbaar bouwen, en wonen en zorg
  • Resultaatgericht samen werken aan de uitvoering
 • Bestaat uit gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen
 • Belangrijke thema’s:
  • Versnellen van de woningbouw; streven om 16.000 woningen bouwen in de periode tot 2030, waarvan 12.000 in de eerste vijf jaar
  • Afstemmen op de ontwikkelingen in de bestaande woningvoorraad en zorgen voor voldoende betaalbare woningen
  • Duurzaam en toekomstbestendig bouwen en verbeteren
  • Aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen
 • De regio bestaat uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De regionale woonagenda is in februari 2019 vastgesteld. Elk jaar wordt gekeken naar ontwikkelingen en kunnen thema’s worden toegevoegd of van de agenda gehaald. Per thema is er een andere gemeente die ambtelijk en bestuurlijk trekker is. De woonagenda beperkt zich niet alleen tot de volkshuisvestelijke samenwerking tussen de zeven gemeenten, maar op verschillende onderdelen worden ook partners en/of andere relevante beleidsvelden betrokken.
 • Belangrijke thema’s zijn: kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woonruimte (programmering), wonen-welzijn-zorg, flexwonen voor verschillende doelgroepen en monitoring van ontwikkelingen in vraag en aanbod. Voor 2020 is door de bestuurders voorgesteld om doorstroming aan de agenda toe te voegen en vervalt het thema duurzaamheid.
 • Bestaat uit gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en  Zutphen
 • Belangrijke thema’s:
  • Sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland
  • Verduurzamen en klimaatbestendig maken van de (bestaande) voorraad
  • Wonen en zorg
  • Monitoring

De Cleantech Regio Stedendriehoek heeft een nieuwe Woonagenda. Gedeputeerden Staten (GS) hebben deze agenda op verzoek van de acht gemeenten en regio op 11 december 2018 vastgesteld. GS zien deze nieuwe Woonagenda als een bevestiging van de gezamenlijke ambitie van regio, gemeenten en provincie om goed wonen, nu en in de toekomst mogelijk te maken.
De regionale Woonagenda Cleantech Regio zet in op sterke steden, dynamische kernen en een vitaal platteland. Sleutelwoorden hierbij zijn kwaliteit en maatwerk. Dit wil men onder andere bereiken door bestaande woningen energieneutraal en klimaatbestendig te maken. Ook de toenemende verwevenheid van wonen en zorg is als belangrijk thema geagendeerd. Voor nieuw te bouwen woningen zijn tien zogenoemde ‘richtinggevende principes’ op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en wonen opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten nieuwbouwlocaties zoeken in bestaande wijken, dorpen en kernen, waarbij zij ook oog hebben voor het belang van groen en klimaatadaptatie. De huidige druk op de woningmarkt is onderdeel van deze Woonagenda. Afgesproken is om als regio en provincie de ontwikkelingen op de woningmarkt intensief te monitoren. Waar nodig kunnen de afspraken in de agenda bijgesteld worden.
De Woonagenda wordt elke twee jaar herijkt.

 • Bestaat uit gemeenten Culemborg, Buren, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, West Betuwe, Tiel en Zaltbommel
 • Belangrijke thema’s:
  • Continuïteit in productie
  • Betaalbaarheid woningen
  • Flexibiliteit op de woningmarkt (waaronder Arbeidsmigranten)
  • Wonen en zorg
  • Duurzame woningvoorraad

Downloads Woonagenda's