Quickscan gezonde leefomgeving

Wilt u snel weten hoe gezond een buurt of wijk is? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving.

De Quickscan Gezonde Leefomgeving laat de gezondheid van de leefomgeving zien op basis van 12 onderwerpen, zoals leefbaarheid, luchtkwaliteit, bewegen en groen. Gemeenten, GGD’en, andere overheden en bewoners- en belangengroepen kunnen dit hulpmiddel gebruiken.

12 onderwerpen

De volgende 12 onderwerpen komen aan bod in de Quickscan Gezonde Leefomgeving:

 • voorzieningen
 • beweegvriendelijkheid
 • groen
 • verkeer: NO2
 • verkeer: geluid
 • bodemkwaliteit
 • veehouderijen: PM10
 • veehouderijen: afstand
 • afstand tot industrie
 • veiligheid: sociale veiligheid
 • veiligheid: verkeersveiligheid
 • hitte