Quickscan gezonde leefomgeving

Wilt u snel weten hoe gezond een buurt of wijk is? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving.

De Quickscan Gezonde Leefomgeving laat de gezondheid van de leefomgeving zien op basis van 12 onderwerpen, zoals leefbaarheid, luchtkwaliteit, bewegen en groen. Gemeenten, GGD’en, andere overheden en bewoners- en belangengroepen kunnen dit hulpmiddel gebruiken.

12 onderwerpen

De volgende 12 onderwerpen komen aan bod in de Quickscan Gezonde Leefomgeving:

 • voorzieningen
 • beweegvriendelijkheid
 • groen
 • verkeer: NO2
 • verkeer: geluid
 • bodemkwaliteit
 • veehouderijen: PM10
 • veehouderijen: afstand
 • afstand tot industrie
 • veiligheid: sociale veiligheid
 • veiligheid: verkeersveiligheid
 • hitte

Video quickscan gezonde leefomgeving

Video quickscan gezonde leefomgeving transcriptie

Transcript video quickscan gezonde leefomgeving (promo) Onze leefomgeving is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. De luchtkwaliteit en de hoeveelheid groen zijn daar belangrijke voorbeelden van. Het is niet altijd even makkelijk om inzichtelijk te maken hoe een wijk of buurt er voor staat als het gaat om de leefomgeving. De provincie Gelderland en de Gelderse GGD'en hebben een gebruiksvriendelijk online instrument ontwikkeld. De Quickscan Gezonde Leefomgeving kijkt naar verschillende thema's. Daarin worden gezondheidsbevorderende en -beschermende thema's onderscheiden. Je kunt voor je eigen gemeente minder relevante thema's weglaten. Of juist extra thema's toevoegen. Per thema is er een factsheet beschikbaar. Daarin staat bijvoorbeeld waar je geschikte gegevens kunt vinden. Je kunt natuurlijk ook eigen gegevens gebruiken. Deze film laat zien hoe de Quickscan werkt. De Quickscan vul je makkelijk zelf in met hulp van collega's binnen de gemeente... en met experts van de GGD. Je beoordeelt de thema's aan de hand van indicatoren. De scores vul je vervolgens in, in een diagram. De eerste stap van de Quickscan is een gebiedsbeschrijving. Waarin je kijkt naar bijvoorbeeld de bevolkingskenmerken. Zo'n gebiedsbeschrijving helpt om de resultaten van de Quickscan in perspectief te plaatsen. De volgende stap is het beoordelen van elk thema. Bijvoorbeeld geluidshinder. Bekijk de factsheet geluidshinder. Toelichting en geluidsbelasting per postcode staan op de website van het RIVM. Zie factsheet. Of gebruik de atlas leefomgeving. Zoom in tot het gewenste niveau. Onder het menu icoontje aan de rechterkant kan een optie voor informatie op locatie worden gevonden. Hier wordt de geluidsbelasting per decibel zichtbaar wanneer er op een locatie op de kaart wordt geklikt. De gegevens die je hebt gevonden kun je een score geven aan de hand van de tabel in de factsheet. In dit geval scoren we een 1. Deze vullen we in via het Excel document. Met deze score kleurt het thema op ons wiel rood. Zo gaan we alle thema's langs. Zoals ook voor luchtkwaliteit. De indicator is stikstofdioxide. Op de Atlas Leefomgeving vinden we onder thema lucht de stikstofdioxidekaart 2016. Vink aan. Selecteer ook de wijkkaart hier overheen. Kies de hoogste score in de wijk. Dit keer geel. Vul zo met collega's van verschillende disciplines voor elk thema dat in de wijk speelt in hoe het er voor staat. Dit resultaat kun je gebruiken om het gesprek te voeren over de gezondheid in de leefomgeving bij ontwikkelingen in buurt of wijk. De Quickscan Gezonde Leefomgeving. Makkelijk en effectief. Hoe scoort jouw gemeente of wijk?

Direct beschikbare data

Iedereen kan de scan gebruiken. Voor elk onderwerp volgt een score op basis van openbare, direct beschikbare data. Met de scan kunt u bijvoorbeeld problemen ontdekken of wijken met elkaar vergelijken. Met de resultaten kunt u zien welke invloed de leefomgeving heeft op de gezondheid.

Leefomgeving is belangrijk

Een ongezonde leefomgeving is na roken de grootste oorzaak van schade door ziekte in Nederland. In de Omgevingswet staat dat gemeenten, provincies en waterschappen rekening moeten houden met gezondheid in hun plannen. Zodat ze de verschillen in gezondheid tussen arm en rijk kleiner maken, chronisch zieke mensen stimuleren mee te doen en zeer kwetsbare groepen beter beschermen.

 

Training voor gemeenten

Training voor gemeenten transcriptie

Transcript video Instructie Quickscan gezonde leefomgeving Onze leefomgeving is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. De luchtkwaliteit en de hoeveelheid groen zijn daar belangrijke voorbeelden van. Het is niet altijd even makkelijk om inzichtelijk te maken hoe een wijk of buurt er voor staat als het gaat om de leefomgeving. De provincie Gelderland en de Gelderse GGD'en hebben een gebruiksvriendelijk online instrument ontwikkeld. De Quickscan Gezonde Leefomgeving kijkt naar verschillende thema's. Daarin worden gezondheidsbevorderende en -beschermende thema's onderscheiden. Je kunt voor je eigen gemeente minder relevante thema's weglaten. Of juist extra thema's toevoegen. Per thema is er een factsheet beschikbaar. Daarin staat bijvoorbeeld waar je geschikte gegevens kunt vinden. Je kunt natuurlijk ook eigen gegevens gebruiken. Deze film laat zien hoe de Quickscan werkt. De Quickscan vul je makkelijk zelf in met hulp van collega's binnen de gemeente... en met experts van de GGD. Je beoordeelt de thema's aan de hand van indicatoren. De scores vul je vervolgens in, in een diagram. De eerste stap van de Quickscan is een gebiedsbeschrijving. Waarin je kijkt naar bijvoorbeeld de bevolkingskenmerken. Zo'n gebiedsbeschrijving helpt om de resultaten van de Quickscan in perspectief te plaatsen. De volgende stap is het beoordelen van elk thema. Bijvoorbeeld geluidshinder. Bekijk de factsheet geluidshinder. Toelichting en geluidsbelasting per postcode staan op de website van het RIVM. Zie factsheet. Of gebruik de atlas leefomgeving. Zoom in tot het gewenste niveau. Onder het menu icoontje aan de rechterkant kan een optie voor informatie op locatie worden gevonden. Hier wordt de geluidsbelasting per decibel zichtbaar wanneer er op een locatie op de kaart wordt geklikt. De gegevens die je hebt gevonden kun je een score geven aan de hand van de tabel in de factsheet. In dit geval scoren we een 1. Deze vullen we in via het Excel document. Met deze score kleurt het thema op ons wiel rood. Zo gaan we alle thema's langs. Zoals ook voor luchtkwaliteit. De indicator is stikstofdioxide. Op de Atlas Leefomgeving vinden we onder thema lucht de stikstofdioxidekaart 2016. Vink aan. Selecteer ook de wijkkaart hier overheen. Kies de hoogste score in de wijk. Dit keer geel. Vul zo met collega's van verschillende disciplines voor elk thema dat in de wijk speelt in hoe het er voor staat. Dit resultaat kun je gebruiken om het gesprek te voeren over de gezondheid in de leefomgeving bij ontwikkelingen in buurt of wijk. De Quickscan Gezonde Leefomgeving. Makkelijk en effectief. Hoe scoort jouw gemeente of wijk?

In bovenstaande instructievideo ziet u stap voor stap hoe u de scan gebruikt. De Gelderse GGD’en bieden gemeenten ook trainingen aan over het gebruiken van de scan. Maar gemeenten en mensen buiten Gelderland halen ook voordeel uit de scan. Daarom hebben we dit ook aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.