Vergaderingen

De vergaderingen van Provinciale Staten volgen een ritme van 4 weken. Op 2 momenten kunnen inwoners van Gelderland hun stem laten horen; tijdens Oordeelsvorming en de Open Agenda.
Vergaderingen

Bij Oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken over een onderwerp dat die dag wordt besproken. Bij de Open Agenda kunt u zelf een onderwerp indienen.

Vergaderschema

De cyclus begint met een woensdag waarop beeldvorming en werkbezoeken plaatsvinden. De Agendacommissie bepaalt het programma.

Werkbezoeken staan in het teken van een lopend besluitvormingsproces. Werkbezoeken worden georganiseerd wanneer deze passen bij onderwerpen voor oordeelsvorming en/of besluitvorming.

In week 2 beginnen de oordeelsvormende vergaderingen op woensdag om 9.30 uur en deze duren tot uiterlijk 21.00 uur. De Provinciale Statenleden kunnen hier hun punt maken en vragen stellen aan de Gedeputeerde die over het onderwerp gaat. Inwoners kunnen ook hun standpunt uiten tijdens deze vergadering. De voorzitter van de bijeenkomst bepaalt na elke vergadering of het onderwerp klaar is voor de besluitvorming of dat er nog iets anders nodig is. 

De fractiedag is vrij in te vullen per fractie. Fracties kunnen deze dag gebruiken voor overleg, training of werkbezoeken.

De Statenvergadering vindt 1 keer in de 4 weken plaats. Hierin wordt besloten over de onderwerpen waarvan 2 weken eerder, tijdens de oordeelsvormende vergaderingen, bepaald werd dat ze klaar zijn voor besluitvorming. Ook wordt er besloten over onderwerpen waarvan de Agendacommissie heeft geconstateerd dat ze rechtstreeks naar de Staten kunnen.

Het Presidium met fractievoorzitters, Commissaris van de Koning en de griffier vergadert op deze dag vanaf 08.30 - 09.30 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar en te volgen via Statenlive.

Aanmelden

U kunt u aanmelden om in te spreken tijdens de Open Agenda. U kunt hierdoor zelf een onderwerp op de agenda zetten. Als er aanmeldingen zijn, vindt voorafgaand aan de Statenvergadering vindt de Open agenda plaats. Aanmelden kan door contact op te nemen met de Griffie.