Vergaderingen

De vergaderingen van Provinciale Staten volgen een ritme van 4 weken. Op 2 momenten kunnen inwoners van Gelderland hun stem laten horen; tijdens Oordeelsvorming en de Open Agenda.
vergadering statenzaal

Bij Oordeelsvorming is de agenda van Provinciale Staten leidend. U kunt inspreken over een onderwerp dat die dag wordt besproken. Bij de Open Agenda kunt u zelf een onderwerp indienen.

Vergaderschema

Het Presidium met fractievoorzitters, Commissaris van de Koning en de griffier vergadert op deze dag vanaf 08.30 - 09.30 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar en te volgen via Statenlive.

Aanmelden

U kunt u aanmelden om in te spreken tijdens de Open Agenda. U kunt hierdoor zelf een onderwerp op de agenda zetten. Als er aanmeldingen zijn, vindt voorafgaand aan de Statenvergadering vindt de Open agenda plaats. Aanmelden kan door contact op te nemen met de Griffie.