Contact met Provinciale Staten

Wanneer u iets wilt bespreken met de leden van Provinciale Staten of hun aandacht wilt vragen voor een bepaalde kwestie, dan kan dat op verschillende manieren.
Contact met Provinciale Staten
  • Is uw bericht gericht aan alle Statenleden? Stuur dan een e-mail naar de griffie. Uw bericht wordt dan op de lijst van ingekomen stukken geplaatst.
  • Heeft u een uitnodiging voor een evenement? Mail deze dan naar de griffie. De uitnodiging wordt op de kalender in het Stateninformatiesysteem geplaatst.
  • Wilt u persoonlijk contact met een Statenlid of fractie? Hier vindt u alle contactgegevens.
  • Volg Provinciale Staten ook op Twitter: @PsProvGld.

Contactgegevens griffie

Franske van Hooijdonk, griffier 

Telefoon: 026 359 91 34
E-mail: griffie@gelderland.nl