Peter Kerris

Peter Kerris (1985, Nijmegen) is sinds juni 2019 namens de PvdA gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Peter Kerris

Peter Kerris is verantwoordelijk voor wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen, fonds nazorg stortplaatsen.

Overige informatie

Voor hij gedeputeerde werd, was Peter Kerris Statenlid voor de PvdA. Van 2015 tot 2019 als fractievoorzitter en in 2015 en 2019 als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast was hij projectmanager werkgeverschap bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reinigings- en Afvalmanagement (NVRA).

Peter Kerris heeft Geschiedenis gestudeerd en woont in Nijmegen.

Meer weten over Peter Kerris? Luister dan deze podcast.
Lees hier het transcript van de podcast.

Nevenfuncties die voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Arnhem
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • IPO plaatsvervangend lid Bestuur
 • IPO portefeuillehouder Omgevingswet en NOVI
 • IPO lid van Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 • Voorzitter subcommissie Zuid van de Nederlands-Duitse commissie voor Ruimtelijke Ordening
 • Lid van de bestuurlijke adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
 • Lid Stuurgroep investeringsagenda Arnhem Nijmegen Provincie
 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Deltametropool

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Lid partijbestuur PvdA, tijdsbeslag 2 dagdelen per (werk)week

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (betaald)

 • Geen

p.kerris@gelderland.nl 
Secretaresse: Ayse Göktekin
026 359 90 95

Woordvoerder: Michel Hulsink
m.hulsink@gelderland.nl
026 359 90 22
06 52 80 18 13 (sms/WhatsApp)