Peter Kerris

Peter Kerris (1985, Nijmegen) is sinds juni 2019 namens de PvdA gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Peter Kerris

Peter Kerris is verantwoordelijk voor wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen, fonds nazorg stortplaatsen.

Overige informatie