Jan van der Meer

Jan van der Meer

Jan van der Meer is verantwoordelijk voor klimaat en energie, milieu en gezondheid, openbaar vervoer, gebiedsagenda Cleantech Regio, rivierklimaatpark IJsselpoort, slimste weg, klimaatverbond, herstructurering tuinbouw vz. DB, omgevingsdienst Nijmegen vz. 

Jan van der Meer over zijn portefeuille

“In deze bestuurlijke periode wil ik de regio’s ondersteunen bij het op tafel leggen van een goed bod voor de Regionale Energiestrategieën. De verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare energie is een transformatie die van grote invloed is op onze samenleving. De tijd van praten en discussie daarover is voorbij. We moeten vooral vaart maken en uitvoeren. Hierin wil ik het verschil maken. 

De komende 4 jaar gaan we samen met provincies Overijssel en Flevoland grote concessies trein en bus aanbesteden en de vervoerders uitdagen een forse stap te maken naar duurzamer openbaar vervoer. Uiteraard met een goede service voor de reizigers en een stipte dienstregeling.”

Overige informatie

Jan van der Meer begon zijn politieke carrière als raadslid en was vervolgens wethouder in Nijmegen, warmteregisseur in de Metropoolregio Amsterdam en daarna wethouder in Eindhoven.

Nevenfuncties die voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

  • Lid Algemeen Bestuur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Rivierenland
  • Lid Bestuur Klimaatverbond
  • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Nijmegen
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Veluwe IJssel
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Energie
  • IPO portefeuillehouder Klimaat
  • Ambassadeur landelijke samenwerking aanpak Asbestdaken

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

  • Geen

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (betaald)

  • Geen

j.van.der.meer@gelderland.nl  
Secretaresse: Eva Stuart
026 359 90 35

Woordvoerder: Petra Borsboom
p.borsboom@gelderland.nl 
026 359 96 60
06 52 80 18 09 (sms/WhatsApp)