Jan Markink

Jan Markink (1954, Borculo) is sinds april 2011 namens de VVD gedeputeerde bij provincie Gelderland.
Jan Markink

Jan Markink is verantwoordelijk voor algemeen bestuur, financiën, toezicht gemeentefinanciën, grondzaken, sport, aandeelhouderschap, personeel en organisatie.

Overige informatie

Voor hij gedeputeerde werd, was hij van april 1995 tot maart 2011 Statenlid en fractievoorzitter van de VVD. In 1986 begon hij als raadslid van Borculo/Berkelland, waar hij van april 2010 tot april 2011 als wethouder werkte.

Nevenfuncties die voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Ambassadeur Veluweloop
 • Ambassadeur Stichting De Stilte Verbroken
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen, lid dagelijks bestuur
 • Lid bestuur Stichting Veren Gelderland
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsfonds Provincies
 • Lid van IPO Bestuurlijke Advies Commissie Financiën en e-overheid
 • IPO Portefeuillehouder IBP en Goed Openbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuurlijke onderhandelingsdelegatie IPO, portefeuille werkgeverszaken en penningmeester
 • Lid Stuurgroep investeringsagenda Arnhem Nijmegen Provincie
 • Lid Comité van Aanbeveling voor de Special Olympics
 • Ambassadeur Achterhoek in Beweging
 • Lid Congres van Lokale en Regionale Overheden (Raad van Europa)

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (betaald)

 • Eigenaar veehouderijbedrijf, tijdsbeslag: 125 dagdelen per jaar. Inkomsten in 2020 nihil.

Nevenfuncties die niet voortkomen uit de functie van gedeputeerde (onbetaald)

 • Voorzitter Platform Achterhoek Food, tijdsbeslag: 6 dagdelen per jaar
 • Voorzitter Stichting Nationale Eliteveiling Borculo, tijdsbeslag: 8 dagdelen per jaar

j.markink@gelderland.nl 
Secretaresse: Joke Verbruggen
026 359 90 97

Woordvoerder: Rianne Tol
r.tol@gelderland.nl 
026 359 93 26
06 52 80 12 39 (sms/WhatsApp)