Gemeenten samen sterker

Gemeenten kunnen veel taken alleen maar aan als ze samenwerken met andere gemeenten, de regio en de provincie. We helpen gemeenten sterker te worden bij complexe uitdagingen. Daarbij werken we samen als 1 overheid.
Gemeenten samen sterker

De samenleving verandert continu. Dat heeft ook invloed op gemeenten. Er zijn allerlei uitdagingen, zoals het stikstofprobleem en het tekort aan woningen. Ook hebben gemeenten taken overgenomen van het Rijk (decentralisatie). Zo zijn ze verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 

Verschillende vormen van samenwerken

Gemeenten werken samen om verschillende redenen. Vanwege inhoudelijke, organisatorische of praktische redenen. En er zijn ook een aantal wettelijk geregelde samenwerkingsvormen, waaraan iedere gemeente moet deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio’s. De manier waarop gemeenten samenwerken, verschilt ook. Van informeel overleg en informatie delen, tot een totale samenwerking waarbij ambtenaren voor meer gemeenten werken, of zelfs een bestuurlijke fusie (herindeling). Dan worden 2 of meer gemeenten 1. 

Samenwerken verbetert bestuurskracht

Al die mogelijkheden van samenwerken vergroten de bestuurskracht. Zo helpen we Gelderse gemeenten hun taken professioneel uit te voeren. Gemeentelijke herindeling zetten we pas in als het echt niet anders kan. We willen een zo goed mogelijke partner voor gemeenten zijn, want bestuurskrachtige gemeenten zijn de basis voor een bestuurskrachtige provincie. Lees meer op onze pagina over sterk bestuur.

Samenwerken in regio’s en over grenzen heen

We willen beter samenwerken met gemeenten en regionale organisaties, zodat we samen meer bereiken in Gelderland. Voor een sterk bestuur moeten álle besturen goed werken. Samenwerking in de regio wordt steeds belangrijker, omdat de uitdagingen zich niet beperken tot 1 gemeente. In veel regio’s worden regionale gebiedsagenda’s opgesteld, soms ondersteund door Regiodeals vanuit het Rijk. Onze samenwerking stopt niet bij de bestuursgrenzen. Problemen of uitdagingen blijven immers ook niet binnen gemeente- of provinciegrenzen. Voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking zijn Foodvalley, Cleantech regio en regio Zwolle.