Wat bieden wij?

Als medewerker van provincie Gelderland heb je recht op uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Wat bieden wij?

Voor elke functie is een minimum en een maximumsalaris vastgelegd. In welke schaal en periodiek jij wordt ingedeeld is afhankelijk van de functie en jouw (werk)ervaring. Zie de meest actuele salaristabellen van provincie Gelderland. 

Naast een goed salaris vinden we het belangrijk dat jij als medewerker de juiste beloning en middelen krijgt om je werk goed te kunnen doen en kunt bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en toekomst. 

Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen.

Een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften. 

Om je te ondersteunen bij je ontwikkeling in je huidige of toekomstige werk heb je beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van € 5000 per 5 jaar. Alle trainingen, opleidingen of leeractiviteiten gericht op het ontwikkelen/onderhouden van kennis of vaardigheden voor je huidige of toekomstige werk worden uit het POB betaald. Ook loopbaancoaching of andere (coachings)trajecten gericht op huidig of toekomstig werk, worden uit je POB betaald.


Ook hebben we een intern leerplatform waarop je gratis trainingen en cursussen kunt volgen.

Binnen de provincie werken we opgavegericht. Dit betekent dat jouw talenten inzetbaar zijn op verschillende opdrachten binnen onze organisatie. 

Sporten draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Elke beweegvorm draagt daar aan bij. Om te stimuleren dat de medewerkers van onze organisatie sporten wordt het Medewerkers Gezondheid Budget (MGB) beschikbaar gesteld. Je kunt het MGB gebruiken om (een deel van) je sport in de vorm van abonnementskosten, contributie of 'rittenkaarten' te bekostigen.

Provincie Gelderland zet in op vitaliteit. Belangrijk, want als jij gezond, vitaal en met een fijn team kan werken ben je productiever, creatiever en zal je met meer plezier werken. We bieden verschillende faciliteiten om jou fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel gezond te houden. Het vitaliteitsprogramma Gelderland Fit biedt trainingen en kennis die bijdragen aan jouw vitaliteit. Denk daarbij aan sportclinics, beter slapen trainingen, hoe je successen viert in je team, training “grip op je werk”, maar ook de gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant en nog veel meer!

Werken op kantoor kan en hoeft niet altijd. Daarom ondersteunen we onze medewerkers zo goed mogelijk bij het mogelijk maken om thuis te werken. We doen dit onder andere door het beschikbaar stellen van een budget voor de inrichting van je thuiswerkplek van € 1000 per 8 jaar.

Al onze medewerkers ontvangen een OV Businesscard voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Daarnaast is er een fietsregeling, waarmee je 1 keer per 3 kalenderjaren een maximale vergoeding van € 1000 voor de aanschaf van een fiets kunt declareren. Daarnaast kun je gebruikmaken van elektrische deelauto’s voor werkbezoeken.

Zodra je bij de provincie in dienst treedt, ben je deelnemer aan het Burgerlijk Pensioenfonds (ABP); voor overheidswerknemers geldt een verplichte pensioenverzekering. De stichting pensioenfonds ABP is belast met de financiering en de uitvoering van de ambtelijke pensioenregelingen. De premie wordt opgebracht door werkgever en werknemer gezamenlijk. De pensioenregelingen zijn vastgelegd in het Pensioenreglement van het ABP.