Kennisgeving vestiging van recht van opstal op een aantal percelen grond gelegen in de omgeving van Oene, ten behoeve van de gemeente Epe.

De provincie Gelderland is van plan een recht van opstal te vestigingen op (delen van) percelen grond ten behoeve van de gemeente Epe ter verbetering en in stand houden van de infrastructuur.
Te vestigen recht van opstal ten behoeve van de gemeente Epe op de volgende kadastrale percelen:
Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte in ha
Epe en OeneC152600.00.06
Epe en OeneC76700.00.79
Epe en OeneC76800.00.84
Epe en OeneC103100.02.37
Epe en OeneC140500.03.95
Epe en OeneC140600.01.71
Epe en OeneC153900.02.99
Epe en OeneC153800.03.04
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte in ha
Epe en Oene
C
1526
00.00.06
Epe en Oene
C
767
00.00.79
Epe en Oene
C
768
00.00.84
Epe en Oene
C
1031
00.02.37
Epe en Oene
C
1405
00.03.95
Epe en Oene
C
1406
00.01.71
Epe en Oene
C
1539
00.02.99
Epe en Oene
C
1538
00.03.04

Publieke taak

Gezien de publieke taak van het in stand houden en verbeteren van de infrastructuur, is de gemeente Epe de enige gerede kandidaat voor het vestigen van een beperkt recht.

Bezwaar

De provincie is van plan om op de genoemde (delen van) percelen een recht van opstal te vestigen ten behoeve van de gemeente Epe. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor de vestiging van een recht van opstal, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 28 mei 2023 een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: ‘RvO Epe’. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met het voorgenomen vestigen van een recht van opstal. Wij stellen deze termijn omdat wij en de opstalhouder onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van het vestigen van een recht van opstal opgekomen kan worden.

De provincie Gelderland publiceert dit voornemen op www.gelderland.nl/pacht-en-koop . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).