Kennisgeving verkoop van een perceel grond nabij Hoorzik te Kerkdriel

Provincie Gelderland is van plan een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van de aanliggende woning met bedrijfsgebouwen. Met de verkoop van dit perceel geeft de provincie uitvoering aan een notarieel vastgelegde overeenkomst.

Te verkopen:

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte (m²)
MaasdrielN3730 (gedeeltelijk)circa 431
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte (m²)
Maasdriel
N
3730 (gedeeltelijk)
circa 431

 

Enige serieuze gegadigden

Met de aanliggende eigenaar is in 2019 notarieel vastgelegd dat deze na realisatie van de wijzigingen in de infrastructuur ter plaatse de betreffende grond in eigendom kan overnemen. In de overeenkomst is onder andere vastgelegd dat ook na realisatie van de wijzigingen in de infrastructuur de openbare weg bereikbaar blijft voor het functioneel gebruik van de woning en de bedrijfsgebouwen. De eigenaar van de aanliggende woning met bedrijfsgebouwen met wie deze afspraak notarieel is vastgelegd is daarom de enige serieuze gegadigde voor overname van de eigendomsrechten.

Bezwaar

De provincie is van plan om een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van de aanliggende woning met bedrijfsgebouwen. Als u meent dat u ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 25 februari 2024, een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: ‘Hoorzik Kerkdriel’. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen op gelderland.nl/grondzaken. Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).