Kennisgeving van verkoop door de provincie Gelderland van percelen grond aan de gemeente Druten nabij de provinciale weg N322

Provincie Gelderland is van plan een aantal percelen te verkopen aan de gemeente Druten ter verbetering en in stand houden van de infrastructuur.

Publieke taak

De betreffende percelen grond lenen zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de aanlegde infrastructuur. Gezien de publieke taak van het verbeteren en in stand houden van infrastructuur, is de gemeente Druten de enige gerede kandidaat voor overname van de eigendomsrechten.

Te verkopen aan de gemeente Druten:

Kadastrale gemeenteSectieNummerOppervlakte in hectare(ha)
DrutenG9500.50.90
DrutenG9600.31.75
DrutenG9700.21.20
DrutenG9800.23.85
DrutenG9900.14.60
DrutenG10000.57.75
DrutenG10600.06.70
DrutenG10800.02.90
DrutenG12900.01.50
DrutenG150 (gedeeltelijk)00.04.64
DrutenG19300.26.10
DrutenG194 (gedeeltelijk)00.08.71
DrutenG26800.11.35
DrutenG26900.69.75
DrutenG27000.43.35
DrutenG27100.81.05
DrutenG27200.44.00
DrutenG27300.22.10
DrutenG27400.89.05
DrutenG27501.08.20
DrutenG413 (gedeeltelijk)00.14.92
Kadastrale gemeente
Sectie
Nummer
Oppervlakte in hectare(ha)
Druten
G
95
00.50.90
Druten
G
96
00.31.75
Druten
G
97
00.21.20
Druten
G
98
00.23.85
Druten
G
99
00.14.60
Druten
G
100
00.57.75
Druten
G
106
00.06.70
Druten
G
108
00.02.90
Druten
G
129
00.01.50
Druten
G
150 (gedeeltelijk)
00.04.64
Druten
G
193
00.26.10
Druten
G
194 (gedeeltelijk)
00.08.71
Druten
G
268
00.11.35
Druten
G
269
00.69.75
Druten
G
270
00.43.35
Druten
G
271
00.81.05
Druten
G
272
00.44.00
Druten
G
273
00.22.10
Druten
G
274
00.89.05
Druten
G
275
01.08.20
Druten
G
413 (gedeeltelijk)
00.14.92

Bezwaar

De provincie is van plan om de genoemde percelen te verkopen aan de gemeente Druten. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor aankoop, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving, dus uiterlijk 5 juni 2023 een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen onder vermelding van kenmerk: N322 Druten. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop. Wij stellen deze termijn omdat wij en de koper onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop opgekomen kan worden.

De provincie Gelderland publiceert dit voornemen opĀ www.gelderland.nl/pacht-en-koop . Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).