Kennisgeving onderhandse pachtuitgifte 2023

In dit overzicht kunt u zien welke gronden Gedeputeerde Staten onderhands in pacht uitgeven en om welke reden zij dit doen.

Jaarlijks geeft de provincie cultuurgronden in pacht uit, zo ook in 2023. Naast de openbare uitgifte zullen Gedeputeerde Staten sommige gronden niet openbaar maar ‘onderhands' uitgeven. Dit doen ze alleen wanneer er sprake is van een bestaande contractuele verplichting of andere aantoonbare, zwaarwegende redenen.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke gronden Gedeputeerde Staten onderhands uitgeven en om welke reden zij dit doen.


Objectnr.
2023

Gemeente-naam
Kadastrale
aanduiding
gemeente
Kadastrale
aanduiding
sectie
Kadastrale
aanduiding
nummer
Motivatie 
B-115VoorstVoorstH227Specifieke beheereisen 
  VoorstH228  
B-126Neder-BetuweEchteldG236Specifieke beheereisen 
B-131MontferlandDidamR139 (ged.)Contractuele verplichtingen 
B-140ElburgDoornspijkD117 (ged.)Contractuele verplichtingen 
B-147VoorstVoorstH861 (ged.)Contractuele verplichtingen 
B-22WestervoortWestervoortA7197Specifieke beheereisen 
B-26BrummenBrummenN195Specifieke beheereisen 
B-29BerkellandGeesterenL701 (ged.)Geen ontsluiting 
L-128BerkellandRuurloS219Contractuele verplichtingen  
 BerkellandRuurloS220  
L-129LingewaardHuissenC731Geen ontsluiting 
L-148RhedenVelpB825 (ged.)Geen ontsluiting 
L-156Oude IJsselstreekVarsseveldF3951Contractuele verplichtingen  
L-168BronckhorstZelhemAC2015Contractuele verplichtingen  
L-300OverbetuweElstP850Specifieke beheereisen/contractuele verplichtingen  
 OverbetuweElstP853  
 OverbetuweElstP856  
L-58BerkellandEibergenX465Contractuele verplichtingen  
L-58Oost GelreLichtenvoordeU35Contractuele verplichtingen  
L-58Oost GelreLichtenvoordeU165Contractuele verplichtingen  
L-59Rijssen-HoltenHoltenG697Contractuele verplichtingen  
 Rijssen-HoltenHoltenG698  
 Rijssen-HoltenHoltenG793  
 Rijssen-HoltenHoltenG799  
 Rijssen-HoltenHoltenG800  
L-171ZevenaarAerdtB1249Contractuele verplichtingen 
 ZevenaarAerdtB1482  
 ZevenaarAerdtB1654  
 ZevenaarAerdtB1655  
Objectnr.
2023
Gemeente-naam
Kadastrale
aanduiding
gemeente
Kadastrale
aanduiding
sectie
Kadastrale
aanduiding
nummer
Motivatie
 
B-115
Voorst
Voorst
H
227
Specifieke beheereisen
 
 
 
Voorst
H
228
 
 
B-126
Neder-Betuwe
Echteld
G
236
Specifieke beheereisen
 
B-131
Montferland
Didam
R
139 (ged.)
Contractuele verplichtingen
 
B-140
Elburg
Doornspijk
D
117 (ged.)
Contractuele verplichtingen
 
B-147
Voorst
Voorst
H
861 (ged.)
Contractuele verplichtingen
 
B-22
Westervoort
Westervoort
A
7197
Specifieke beheereisen
 
B-26
Brummen
Brummen
N
195
Specifieke beheereisen
 
B-29
Berkelland
Geesteren
L
701 (ged.)
Geen ontsluiting
 
L-128
Berkelland
Ruurlo
S
219
Contractuele verplichtingen 
 
 
Berkelland
Ruurlo
S
220
 
 
L-129
Lingewaard
Huissen
C
731
Geen ontsluiting
 
L-148
Rheden
Velp
B
825 (ged.)
Geen ontsluiting
 
L-156
Oude IJsselstreek
Varsseveld
F
3951
Contractuele verplichtingen 
 
L-168
Bronckhorst
Zelhem
AC
2015
Contractuele verplichtingen 
 
L-300
Overbetuwe
Elst
P
850
Specifieke beheereisen/contractuele verplichtingen 
 
 
Overbetuwe
Elst
P
853
 
 
 
Overbetuwe
Elst
P
856
 
 
L-58
Berkelland
Eibergen
X
465
Contractuele verplichtingen 
 
L-58
Oost Gelre
Lichtenvoorde
U
35
Contractuele verplichtingen 
 
L-58
Oost Gelre
Lichtenvoorde
U
165
Contractuele verplichtingen 
 
L-59
Rijssen-Holten
Holten
G
697
Contractuele verplichtingen 
 
 
Rijssen-Holten
Holten
G
698
 
 
 
Rijssen-Holten
Holten
G
793
 
 
 
Rijssen-Holten
Holten
G
799
 
 
 
Rijssen-Holten
Holten
G
800
 
 
L-171
Zevenaar
Aerdt
B
1249
Contractuele verplichtingen
 
 
Zevenaar
Aerdt
B
1482
 
 
 
Zevenaar
Aerdt
B
1654
 
 
 
Zevenaar
Aerdt
B
1655
 
 

Gedeputeerde Staten gaan 20 kalenderdagen na de deze publicatie van 24 januari 2023 over tot het verpachten van bovenstaande percelen.

Wie bezwaar heeft op de voorgenomen verpachting, kan zich binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie schriftelijk melden bij de provincie. Dit kunt u doen door het sturen van een email aan post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2023-000015 waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verpachting.