Sociale Innovatie Pioniers

Om ervoor te zorgen dat werkgevers de talenten van hun werknemers zo goed mogelijk benutten, stimuleren we sociale innovatie. Ondernemers die hier al veel ervaring mee hebben noemen we Sociale Innovatie Pioniers. Zij helpen anderen om hier ook mee aan de slag te gaan.

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is een goede manier om de organisatie van het werk te verbeteren door de talenten en kwaliteiten van medewerkers zo goed mogelijk te benutten en ontwikkelen. Resultaat: een (nog) beter presterend bedrijf.

Vernieuwend en aantrekkelijke werkgever

Organisaties die investeren in sociale innovatie zijn vernieuwender, trekken meer nieuwe klanten aan, hebben meer tevreden en productieve medewerkers en hebben een hogere omzet. Bijkomend voordeel: sociaal innovatieve organisaties worden gezien als een aantrekkelijke werkgever en trekken makkelijker nieuwe collega's aan.

Wie zijn die pioniers?

Sociale Innovatie Pioniers zijn voorlopers op het gebied van sociale innovatie. Het zijn ondernemers die hun bedrijf op een innovatieve manier leiden. Ze gaan op bezoek bij elkaar om van elkaar te leren. Ook verspreiden ze die kennis weer onder de ondernemers in hun netwerk die zich nog níet zoveel met sociale innovatie bezighouden. 

4 onderdelen van sociale innovatie

Als werkgever zet je in op (1 van de) 4 onderdelen van sociale innovatie:

 1. Dynamisch managen
  De werkgever geeft ruimte en vertrouwen aan medewerkers als het kan. Hij begeleidt ze als dat nodig is. 
 2. Flexibel organiseren
  Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun werk, zodat ze sneller intern schakelen. 
 3. Slimmer werken
  De werkgever benut ideeën en talenten van medewerkers.
 4. Co-creatie
  Verschillende bedrijven ontwikkelen samen vernieuwende oplossingen voor vraagstukken en veranderingen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met: Marieke van Helvoort - Segerink, Projectleider Pioniers Sociale Innovatie Gelderland. Op nummer: 06 53 16 56 69 of stuur een e-mail naar marieke@ditisdeessentie.nl.

Betere arbeidsmarkt

Provincie Gelderland werkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende gekwalificeerde mensen. Om de Gelderse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken, moeten werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat vraagt om flexibele werkgevers en werknemers, onderwijs dat inspeelt op de voortdurende veranderende talentvraag en meer inclusiviteit, zodat elk talent kan worden benut. Daarom ondersteunen we onder andere de Sociale Innovatie Pioniers. Zij sporen andere bedrijven aan te investeren in een leercultuur. En die draagt er weer aan bij dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen!