Gelderland Arbeidswijs

Ontdek jouw innovatiekracht

Wist jij dat in 90% van alle vacatures, een digitale component zit? Dat betekent dat werkenden en werkzoekenden met goede digitale vaardigheden in het voordeel zijn: juist deze vaardigheden zorgen voor wendbaarheid op de arbeidsmarkt en betere loopbaankansen.

Gelderland Arbeidswijs, het innovatieprogramma van provincie Gelderland, versterkt de verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. We inventariseren behoeften en fricties in het veld en helpen bij de zoektocht naar nieuwe en inspirerende oplossingen.

Dit jaar dagen we iedereen uit om samen na te denken over het thema ‘Digitale Vaardigheden'.

Digitale (basis)vaardigheden

Digitale mogelijkheden zijn overal. Vergaderen, solliciteren en studeren bijvoorbeeld: bijna alles kan inmiddels online. Om hier goed gebruik van te maken is technische basiskennis nodig. Ook op de werkvloer is kennis van digitale processen belangrijk: bijvoorbeeld bij het vinden en verwerken van informatie, het kritisch beoordelen van bronnen, het gebruiken van interactieve invulschermen of het goed instellen van de software. In andere beroepen worden werkzaamheden deels door computers gedaan. Het kunnen aansturen van een computerproces is daarbij essentieel: zonder een goede invoer van informatie functioneert de computer niet. Allemaal voorbeelden van digitale vaardigheden.

Samen vooruit

Het beheersen van digitale (basis)vaardigheden zijn mede bepalend voor de kansen in de maatschappij. Bijvoorbeeld bij het vinden van een droombaan of het ontwikkelen van werknemers. 

Er zijn behoorlijk wat mensen die moeite hebben met techniek en digitale toepassingen. Dit kan het behouden en vinden van werk in de weg staan. Hoewel het onderwijs veel aandacht besteedt aan het digitaal vaardig maken van de nieuwe generaties, ziet provincie Gelderland dat dit ook voor werkenden én werkzoekenden een belangrijk thema is.

Het innovatieprogramma Gelderland Arbeidswijs stimuleert inwoners om zelf mee te denken in nieuwe oplossingen en kansen. Zo helpen we elkaar vooruit. De gezamenlijke missie: hoe kunnen we de digitale (basis)vaardigheden van werkenden en werkzoekenden vergroten en daarmee hun loopbaankansen bevorderen?

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we samen kunnen gaan werken aan digitale vaardigheden? Sta je te popelen om aan de slag te gaan met jouw idee?