Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het vestigingsklimaat geeft aan hoe aantrekkelijk het is om op een bepaalde plaats een bedrijf te hebben.

En bedrijventerreinen spelen een grote rol in het halen van Gelderse doelen voor veiligheid, de overstap naar duurzame energie (energietransitie), hergebruik van grondstoffen (circulariteit), aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en variatie van natuur (biodiversiteit). Wij ondersteunen gemeenten en ondernemers daarom met de aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen.

 

Motor van economie

Bedrijventerreinen zijn de motor van de Gelderse economie. Er werken 250.000 mensen. Dat is 30% van alle banen in Gelderland. 40% van het bruto regionaal product wordt daar verdiend. Het is daarom belangrijk dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen, nu en in de toekomst.

Veel duurzame winst te halen

Veel bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker worden. Er is veel steen en er groeien weinig bomen en planten, waardoor hitte en hoosbuien overlast geven.
Bedrijventerreinen gebruiken veel energie. Meer zonnepanelen op bedrijfsdaken kan hiervoor een oplossing zijn. Er is gelukkig ruimte en aandacht voor verbetering. De belangstelling hiervoor verschilt sterk per terrein. Op 1/5 van alle locaties gebeurt bijna niets. Tegelijkertijd zijn er in Gelderland koplopers, zoals Arnhemse Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Wildeman in Zaltbommel en de Laarberg in Groenlo. 

Wat willen we bereiken?

We hebben gemerkt dat het voor partijen lastig is om bedrijventerreinen  aantrekkelijker en duurzamer te maken. Daarom ondersteunen we onze partners met de aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. We helpen hen projecten uit te voeren en zorgen voor de goede voorwaarden. We stellen hiervoor tot 2023 in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar.

Ondersteuning

We ondersteunen terreinen waar ondernemers en gemeenten toekomstbestendig(er) willen worden. Op bedrijventerrein De Houtakker in Lingewaard wordt een  bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht: een groep ondernemers investeert samen in een betere ondernemingsomgeving. Er zijn plannen om het verouderde industriepark in Zelhem onder meer groener te maken en bedrijfskavels te vergroten. 

We combineren de ondersteuning van projecten met een lerend netwerk. We zorgen voor kennisdeling tussen bedrijventerreinen en gemeenten, en werken hierin samen met ondernemersvereniging VNO-NCW en het Gelders Energie Akkoord (GEA)

Bekijk de aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Regelingen voor ondernemers

Bent u ondernemer of vertegenwoordiger van een ondernemerscollectief? Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken om bedrijven toekomstbestendiger te maken:

Daarnaast kan de Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) u helpen met ontwikkelkracht en (revolverende) financiering. Bij een revolverend fonds komt uitgeleend geld door aflossing weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen.